Hopp til innholdet

Entusiastiske kulturskolelærere på skrivekurs

Utdanningsleder ved Norsk barnebokinstitutt, Dag Larsen, inspirerer kulturskolelærere fra hele landet. Foto: Niklas R. Lello

Instituttets utdanningsleder, Dag Larsen, har kurset kulturskolelærere i skapende skriving.

Skapende skriving er blitt et nytt fag i kulturskolen, og Norsk barnebokinstitutt har bidratt når Norsk Kulturskoleråds har utformet en ny fagplan.

Lek og tekststart har vært sentralt i skrivekurset

Skapende skriving er et tilbud i kulturskolen til de elevene som ønsker å utforske et personlig uttrykk gjennom tekst. Elevene skal utvikle glede ved god form, fortelling og formidling, ved å bruke begreper og tekster i ulike sammenhenger, analogt og digitalt. Elevene skal bli flinkere til å lese og skrive gjennom å gjøre nettopp dette.

Instituttet har utarbeidet og avholdt en kursrekke for to grupper av kulturskolelærere fra hele landet. Gruppene har vært samlet i våre lokaler til tre kursdager med utdanningsleder Dag Larsen. Kurset har i hovedsak dreid seg om virkemidler i skapende skriving, både grunnleggende kunnskap til bruk i faget, men også med tanke på samarbeid med andre fag i kulturskolen. Lek og tekststart har vært sentralt i skrivekurset, men også fortelling, synsvinkel, fortellerstemme, poesi og spenning. –Entusiastiske folk, sier Dag Larsen om deltakerne, som også ønsker seg mer ved en senere anledning.

Relaterte innlegg