Hopp til innholdet

Et nytt bildebokbegrep

Hva gjør forflytningen fra bok til digitale medier med bildebokbegrepet, spør Nina Christensen i artikkelen ”I bevægelse. Billedbøger og billedbogsforskning under forvandling”. Christensen argumenterer for å betrakte bildebok som et medium (i motsetning til en sjanger), og inkludere lyd, interaktivitet og animasjon i analysene, i tillegg til forholdet mellom tekst og bilde.

”I bevægelse” er publisert i Elina Druker (red.): Bilderbok & Serieroman, sammen med Kristina Hermanssons diskusjon av den trenden i bildebøker der barn fremstilles som mer kompetente enn voksne, og Nina Gogas analyse av kartets funksjon i barnelitterær krim, blant andre.

Bilderbok & Serieroman er et temanummer av Tidsskrift för litteraurforskning (vol 44, nr. 2, 2014). Tidsskriftet er digitalt tilgjengelig på http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/issue/view/398

Relaterte innlegg