Hopp til innholdet

Foreningen !les med hefte om kritisk lesing i skolen

Heftet, Inn i litteraturen. Ut i samfunnet, som Foreningen !les nylig ga ut, er en samling av tekster om litteraturkritikk, kritisk lesing og formidling, og skal fungere som et verktøy for litteraturformidlere.

Målet med utgivelsen er at lærere, bibliotekarer og kritikere skal få konkrete formidlingstips, teoretisk påfyll om hva kritikk er og lære mer om kritisk lesing som metode i skolen.

– Foreningen !les har i mange år utfordret barn og unge til å bruke kritikernes verktøy i møtet med samtidslitteratur for barn, ungdom og voksne. I dette heftet deler norsklærere, kritikere, forskere og Foreningen !les sine erfaringer, tanker og undervisningsopplegg om kritikk og kritisk lesing i skolen, sier redaktør for utgivelsen i Foreningen !les, Bjarte Bakken.

Erfaringer fra Foreningen !les sine prosjekter som Bokslukerprisen, Uprisen og Ungdommens kritikerpris er sentrale i utgivelsen. I tillegg deler litteraturkritiker Guri Fjeldberg sine tips om hvordan man får barn og ungdom til å mene noe om litteratur, og norsklærer Johanne Nordhagen ved Hamar Katedralskole forteller om sine opplevelser med juryklasser i Ungdommens kritikerpris. I utgivelsen er det også gjengitt en redigert utgave av en samtale om litteraturkritikk i Norge mellom Sissel Furuseth, ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, og litteraturkritikerne Bernhard Ellefsen i Morgenbladet og Gro Jørstad Nilsen i Bergens Tidende.

– Det finnes utallige innfallsvinkler til litteraturkritikk og kritisk lesing som metode i skolen. Dette heftet gir ikke et fullstendig bilde, men vi håper tekstene på ulikt vis kan være et bidrag inn i denne samtalen og kan inspirere til å benytte kritisk lesing som metode, sier Bakken.

Relaterte innlegg

Stikkord: