Hopp til innholdet

Anbefaling kan gi flere oversatte nordiske vinnere

Jorodd Asphjell (A), leder av komiteen for utdanning og kultur i Nordisk Råd, foto: Sør-Trøndelag Arbeiderprati (cc)

Nordisk råd anbefaler at det legges penger på bordet for at vinnerne av rådets litteraturpriser skal bli oversatt til de andre nordiske språkene.

Det har tidligere vært diskutert at det er uheldig at de nominerte til og vinnerne av Nordisk råds litteraturpris og Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris i for liten grad blir oversatt til de andre nordiske språkene. NRK kunne i 2016 fortelle om barne- og ungdomsprisen at kun seks av 43 nominerte bøker fra andre nordiske land hadde blitt oversatt til norsk.

Under Norsk litteraturfestival på Lillehammer tidligere i år var et nordisk ekspertpanel satt ned til å diskutere denne saken under tittelen Oversatt eller oversett. De kom frem til at Nordisk råds litteraturpriser er et meget godt verktøy for å gjøre nordisk litteratur mer kjent i de nordiske landene. Det kom frem at man i Norge har merket økt interesse for nordisk barne- og ungdomslitteratur etter at prisen ble innført. Panelet uttrykte forståelse for at det er forlagene som må få bestemme hvilke bøker de vil oversette og utgi, basert på mediemessige og andre vurderinger, men det var bred enighet om at Nordisk råds støtte til oversetting er et godt virkemiddel for å få forlagene til å oversette nordisk litteratur til andre nordiske språk. De tok også til orde for å øke denne støtteordningen, som i utgangspunktet er på 3,1 millioner danske kroner.

Jorodd Asphjell (A), leder av komiteen for utdanning og kultur i Nordisk Råd, var en av deltakerne i panelet. Han har siden gjennom kommiteen fremmet et forslag for Nordisk råd om å anbefale Nordisk ministerråd å øke budsjettet for oversetting av nordisk litteratur. I forslaget står det videre at økningen bør øremerkes vinnere av og nominerte til Nordisk råds litteraturpris og Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris. Forslaget ble vedtatt i Nordisk råd den 1. november 2017.

Anbefalingen fra Nordisk Råd gir ingen føringer for størrelsen på budsjettøkningen, men forhåpentligvis vil dette på sikt føre til flere oversatte titler enn vi har sett til nå.

Relaterte innlegg