Hopp til innholdet

Gjenåpning av instituttet fra 1. august

Fra 1. august ønsker vi studenter og gjester velkommen tilbake til Norsk barnebokinstitutt.

Smittevern: Norsk barnebokinstitutt har utarbeidet en oversikt over smitteverntiltak, og veiledning for trygg bruk av våre lokaler.

Lesesalen er ominnredet, pultene er nå plassert med 1 meters avstand til hverandre.

Undervisning: Vi planlegger for normal oppstart med fysisk oppmøte for de studier der dette er forventet. Det er bygget et undervisningsrom i våre lokaler som innredes med småbord med 1 meters avstand. 

Kurs: Vi planlegger for å kunne ta imot kursdeltakere både digitalt og sosialt.

Arrangementer: Vi planlegger for en normal høst, med sosiale fagarrangementer med de begrensninger som følger anbefalte retningslinjer for smittevern, med det antall deltakere som til enhver tid er tillatt, med 1 meters avstand, og der vi som arrangører har full oversikt over hvem som er tilstede. Arrangementene vil i større grad enn tidligere også bli strømmet. Det vil bli utarbeidet egne smitteverntiltak for arrangementer.

Relaterte innlegg