Hopp til innholdet

Grønn barnelitteratur på tvers av kulturer

Ayse Koca
Ayse Koca, prosjektleder for Bærekraftsbiblioteket. foto: Niklas R. Lello

Tirsdag 12. desember var instituttets Ayse Koca gjesteforeleser ved Bath Spa University. Den digitale forelesningen var rettet mot masterstudenter på skrivekunst for barn og unge og humanistiske fag, og handlet om grønn barnelitteratur, bærekraft, verdens fremtidsplan, ytringsfrihet og menneskerettigheter. 

Bærekraftsbiblioteket – The SDG Library

Gjesteforeleser Ayse Koca trakk frem leselysttiltaket Bærekraftsbiblioteket som et eksempel på hvordan bærekraftslitteratur for barn og unge kan knyttes til klimadebatt, demokratiske prosesser og et utvidet ytringsrom og samtidig inspirere til god lesekultur for barn og unge. Studenter og skrivekunstnere fra Norge, England og USA ble oppfordret til å skape mer grønn litteratur.

Internasjonalisering

Forelesningen inngår som en del av Norsk barnebokinstitutts arbeid med internasjonalisering i høyere utdanning, og var åpen for instituttets forfatterstudenter på bachelor- og masternivå. Den digitale forelesningen ble avrundet med felles diskusjoner og erfaringsutveksling om barnelitteraturens posisjon i ulike sosiopolitiske og krysskulturelle samfunn.

“One of the things that is so exciting about this is, especially with green literature and the issues behind it, we’re not gonna fix any of these problems one country at a time.”

Forelesningen ble arrangert av Alexia Casale, professor og studieleder i masterutdanning for skrivekunst (MA in Writing for Young People) ved Bath Spa University, sammen med Endre Lund Eriksen, fagleder for masterstudiet i skrivekunst og formidling ved Norsk barnebokinstitutt. 

Relaterte innlegg