Hopp til innholdet

Høytlesning fra bildebokapp

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto: Jelleke Vanooteghem via Unsplash

Den nye rammeplanen for barnehage stiller krav til digital praksis i barnehagen. I tillegg skal barnehagelærere invitere til ulike typer samtaler og inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter. Det nylig avsluttede forskningsprosjektet VEBB (Vurderingsverktøy for e-bøker for barn) gir verdifull innsikt i hvordan barnehagelærere kan få til alt dette ved bruk av bildebokapper.

Forstyrrende interaktivitet

Å skape samtaler knyttet til en bildebokapp byr på noen utfordringer. Appmediet gir mulighet til interaksjon, noe som benyttes i større eller mindre grad i forskjellige bildebokapper. Men hvordan kan flere barn interagere med skjermen samtidig? Og vil ikke trykkinga på skjermen ødelegge for en eventuell samtale? VEBB-prosjektet, et samarbeid mellom flere barnehager i Stavanger og forskere ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger (UiS), har de siste tre årene utforsket lesing av e-bøker og bildebokapper i barnehagen. På avslutningskonferansen for VEBB-prosjektet 12. februar presenterte forskere involvert i prosjektet sine funn.

Et av forskningsspørsmålene har vært «Hvordan påvirker mediets aaffordanser samtalen mellom lærer og barn i samtalebasert lesing?» Et viktig funn er at stor grad av interaktivitet kan virke forstyrrende på lesingen og føre barna ut av fortellingen. I tillegg er graden av fleksibilitet i appen viktig. Er det for eksempel mulig å slå av og på fortellerstemmen? Stor grad av fleksibilitet gir barnehagelæreren mulighet til å ta kontroll over lesesituasjonen.

Ulike strategier

Og hvordan bør man legge til rette for høytlesning av en bildebokapp? Trude Hoel, førsteamanuensis ved Lesesenteret, og Elise Seip Tønnessen, professor ved Universitetet i Agder (UiA), har sett på de forskjellige strategiene barnehagelærere bruker under høytlesning fra nettbrett. Disse strategiene kaller de no strategy (der læreren igangsetter aktiviteten, men lar barna holde på med nettbrettet på egen hånd), show (der læreren har kontroll over nettbrettet), share (der læreren lar barna interagere med nettbrettet) eller show and share (der læreren lar barna interagere med nettbrettet, men etter lærerens instrukser). Forskerne fant at de forskjellige strategiene skapte forskjellige former for deltakelse fra barna. Barnehageansatte bør altså velge strategi avhengig av hva som er målet med lesingen.

Vurderingsverktøy for barnehageansatte

Kunnskapen de har innhentet seg har resultert i vurderingsverktøyet VEBB som kan hjelpe barnehageansatte til å legge merke til hvordan bildebokapper er fortalt. Det er et vurderingsverktøy der brukeren selv svarer på spørsmål om bildebokappen vedkommende ønsker å bruke. Verktøyet bruker så svarene til å gi brukeren en vurdering av hvor egnet appen er til samtalebasert lesing og hvilke grep som eventuelt bør tas for å skape en god samtale.

Både vurderingsverktøyet VEBB og andre ressurser om bruk av digitale tekster i barnehagen ligger tilgjengelig på nett som en del av den digitale kompetansehevingsplattformen Språkløyper (se pakken Brobyggeren).

Relaterte innlegg