Hopp til innholdet

Hva skjer når barn samhandler med bildebøker i barnehagen? Ny doktoravhandling på barnebokfeltet

Hva skjer når barn samhandler med bildebøker i barnehagen? Det har førstelektor Trine Solstad ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold skrevet doktoravhandling om. Den 9. juni disputerte hun.

 

Bildeboklesninger i barnehagen

Trine Solstads avhandling Snakk om bildebøker! En studie av barnehagebarns resepsjon er et viktig nytt bidrag til litteraturformidlingen.

IMG_0447

Trine Solstad like etter disputasen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold 9. juni 2015. Foto: NBI

Trine Solstad har filmet 8 lesestunder med små barnegrupper i tre forskjellige barnehager. I avhandlingen gjengir hun bare deler av dette filmmaterialet i form av detaljerte analyser av hva de barna som blir lest for gjør underveis.

Solstad fokuserer på hvordan barna samhandler med bildene, hverandre og høytleseren. Litteraturopplevelsen er noe de skaper sammen. Den bildeboka som foreligger blir egentlig bare en katalysator for leserens egen ‘tekst’produksjon.

Solstad viser hvordan den kollektive høytlesningshendelsen rommer ulike former for samhandling:

1) Forhandling om mening, ut fra det barna ser på bildene og sammenligner det med sin egen erfaring.

2) Med-diktning, når barna utvikler sine egne forklaringer på det bildene viser og forteller videre på den bakgrunn.

3) Lek, som tar utgangspunkt i noe som skjer i bildene.

Snakk om bilder

Den teorien Solstad benytter i studien er hentet fra flere hold, som resepsjonsteori, sosialsemiotikk, og lekforskning, og metoden er inspirert av etnologi. Derfor har hun kunnet sette barneleseren i fokus og presentere deres perspektiv på høytlesningshendelsen.

Intervju med Trine Solstad
Om disputasen
Forskerprofil for Trine Solstad
Om boka Les mer!

Relaterte innlegg