Hopp til innholdet

Inkluderende litteraturformidling

Veronica Salinas, foto: Camila Kuhn

Med prosjektet «Bok til alle fysisk og digitalt» har Veronica Salinas ved instituttet utviklet og testet ut en formidlingsmetode der barnehagebarn med ulike funksjonsnivåer kan delta i ett og samme opplegg.

Symbolspråk

– I prosjektet «Bok til alle fysisk og digitalt» har vi utviklet og testet ut en formidlingsmetode for barn mellom fire og seks år. Arbeidet er gjennomført i tett samarbeid med Bjørnestien barnehage, hvor de bruker ASK aktivt i hverdagen til alle barna i barnehagen, forteller Veronica Salinas, som er litteraturformidler ved Norsk barnebokinstitutt.

ASK er alternativ og supplerende kommunikasjon, og betyr i praksis at barn som av ulike grunner ikke snakker ved hjelp av stemmen kan peke på bilder som uttrykker det ordet eller den situasjonen de vil formidle.

– Alle trenger språk for å utvikle seg, og når noen barn ikke kan kommunisere med talespråk, på grunn av medfødte tilstander, skader eller sykdom, kan de få hjelp av ASK, forteller Salinas.

For alle

Salinas har i prosjektet formidlet litteraturen på samme måte som hun gjør overfor barn som bruker talespråk. Det vil si at hun lager et rom der litteraturen får liv gjennom opplesning, bilder, lek og dialog. «For alle»-perspektivet har vært viktig:

–  Jeg måtte tenke over hvordan jeg kunne videreutvikle formidlingsmetoden slik at alle barna skulle kunne delta, leke og trives med litteraturformidlingen uavhengig av funksjonsevne.

Rituelt

I prosjektet har en dialogisk formidlingsmetode blitt grundig testet ut. Hensikten med å bruke denne metoden er at litteraturmøtet skal oppleves som et ritual, der formidler sammen med barna gir liv til litteraturen. Eller som det står i teksten som følger prosjektet: «Disse enkle rituelle handlingene er med på å skape en liten portal inn til en parallell virkelighet der de indre og ytre verdenene kan møtes. Eller sagt på en annen måte, der fantasien og virkeligheten berører hverandre i et her og nå – i et multisensorisk møte.»

Gode resultater

Ifølge Veronica Salinas hjalp symbolene barna inn i fortellingen og gjorde at de kunne oppleve og delta i formidlingsstunden, selv uten å forstå tale:

–  Det vi opplevde i løpet av disse ti månedene er at formidlingen vi gjennomførte ga barn litterære opplevelser, også de barna som ikke benytter verbalspråk/talestemme. Metoden fungerer godt for barn som bruker ASK, barn med autisme, språkvansker og konsentrasjonsvansker. Barn med flere språk og barn som nylig har kommet til Norge uten å kunne forstå norsk kunne også delta i samtalen.

Prosjektet «Bok til alle fysisk og digitalt» er et samarbeid med Vestfold og Telemark fylkesbibliotek, Horten bibliotek, Leser søker bok og Bjørnestien barnehage i Horten.

Vi gleder oss til å dele dette med dere. Prøv metodene selv, og del resultatene deres med oss! Bli med på drømmen om å gi alle barn gode litterære opplevelser!

Her finner du alle tekstene fra prosjektet

Ta kontakt med Veronica Salinas (926 10 198) eller Kristin Ørjasæter (416 82 158) for mer informasjon.

Relaterte innlegg