Intermedial digital barnelitteratur

Illustrasjonsbilde
Foto fra nettsiden til den digitale fortellingen NORD

Ayoe Quist Henkel benytter intermedialitetsteori når hun skriver om den digitale fortellingen NORD. Forskningsartikkelen kan leses i BLFT.

Digitale litterære tekster for barn bruker ofte en kombinasjon av tekst, bilder og lyd som involverer film, animasjon og interaktivitet. Denne artikkelen av Ayoe Quist Henkel i Barnelitterært forskningstidsskrift (BLFT) tar sikte på å presentere en forståelse av barnelitteratur fra perspektivet til intermedial teori og metode, og å tilby en modell for intermedial analyse.

In-Between. Intermedial understanding and analysis of children’s literature

Relaterte innlegg