Hopp til innholdet

Kari Skjønsbergs pris til Lykke Guanio-Uluru

Lykke Harmony Guanio-Uluru
Lykke Harmony Guanio-Uluru mottok prisen under Se og les-konferansen i Bergen 12. februar 2020, foto: Niklas R. Lello

Lykke Harmony Alara Guanio-Uluru ved Høgskolen på Vestlandet er mottaker av Kari Skjønsbergs pris 2020 for sin forskning på barne- og ungdomslitteratur. Prisen ble delt ut under Se og les-konferansen i Bergen onsdag den 12. februar 2020.

Stimulere til forskning

Kari Skjønsbergs pris deles ut av stiftelsen Kari Skjønsbergs Fond. Stiftelsens formål er å stimulere til forskning, også kunstnerisk forskning, og forskningsformidling innen fagfeltet barne- og ungdomslitteratur blant annet ved å dele ut Kari Skjønsbergs pris. Kari Skjønsbergs Fond forvaltes av Norsk barnebokinstitutt.

Prisen består av et reisestipend på 10 000 kroner.

Kari Skjønsbergs pris deles ut av en fagjury annethvert år og tildeles i form av et reisestipend til en forsker eller forskningsformidler som har utmerket seg på fagfeltet. Det er fondets styre som oppnevner en fagjury for prisen.

Forsker på fantasy

Juryen, bestående av Anne Kristin Lande, Nasjonalbiblioteket, Anne Skaret, Høgskolen i Innlandet, og Svein Slettan, Universitetet i Agder, begrunner tildelingen slik:

«Vinneren av Kari Skjønsberg-prisen 2020 vakte oppsikt i barnelitteraturforskningen da hun i 2015 publiserte boka Ethics and Form in Fantasy Literature. Tolkien, Rowling and Meyer på forlaget Palgrave Macmillan. Med denne boka, som var utviklet videre fra doktoravhandlingen Best-Selling Ethics fra 2013, om etiske aspekter ved Ringenes herre-trilogien og Harry Potter-bøkene, markerte hun seg på høyt nivå i internasjonal barnebokforskning. I studien sin løfter hun fram litteratur som er blitt nedvurdert i akademiske miljø, og viser hvordan denne litteraturen gjennom en ofte rik og kompleks estetisk struktur forteller oss noe viktig om etikk og livsverdier i vår tid.»

Produktiv prisvinner

Juryen berømmer også Guanio-Uluru for at hun i løpet av kort tid har vist en imponerende produktivitet på flere felt i barnelitteraturforskningen, og viser til at hun i tillegg til fantasy også har skrevet om bildebøker, bildebok-apper, barnekrim, digitale spill og klimafiksjon for ungdom. Hun har også vært redaktør for Barnelitterært forskningstidsskrift (BLFT), der hun fortsatt sitter i redaksjonsrådet. Juryen skriver videre at:

«Forskningen hennes preges av teoretisk grundighet, og den vitner om en stimulerende nysgjerrighet når det gjelder teori, med en stadig utvidelse av interessefeltet. Ett eksempel er økokritikk, og derigjennom innsikt i felt som posthumanisme og critical plant studies. Et annet er dataspillteori.»

Vi gratulerer Lykke Harmony Alara Guanio-Uluru med prisen, og ønsker henne lykke til videre i sitt arbeid!

Kari Skjønsberg i Universitetsbiblioteket i 1961
Kari Skjønsberg i studiemagasinet ved Universitetsbiblioteket i 1961, ukjent fotograf, fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek / DigitaltMuseum (cc)

Om Kari Skjønsbergs pris

Prisen ble opprettet i forbindelse med Kari Skjønsbergs 70-årsdag i januar 1996. Skjønsberg (1926-2003) underviste i barnelitteratur ved Statens bibliotekhøgskole, senere Bibliotek- og informasjonsstudiene ved Høgskolen i Oslo fra 1968 til 1994. I fondets vedtekter står det om prisen:

«Stiftelsens formål er å stimulere til forskning, herunder også kunstnerisk forskning, og forskningsformidling innen fagfeltet barne- og ungdomslitteratur ved å dele ut henholdsvis NBI-stipendet og Kari Skjønsbergs pris.»

«Prisen tildeles i form av et reisestipend til en forsker eller forskningsformidler som har utmerket seg på fagfeltet. Styret oppnevner en fagjury for prisen, som tildeles annet hvert år.»

Tidligere mottakere

  • 2018 – Anne Skaret
  • 2015 – Anne Kristin Lande
  • 2013 – Åse Marie Ommundsen og Svein Slettan
  • 2011 – Elise Seip Tønnessen
  • 2009 – Astri Ramsfjell og Nina Goga
  • 2006 – Einar Økland
  • 2004 – Ingeborg Mjør
  • 2002 – Åsfrid Svendsen
  • 2000 – Harald Bache-Wiig
  • 1997 – Tone Birkeland, Gunvor Risa og Karin Beate Vold

Relaterte innlegg