Hopp til innholdet

Kulturelt mangfold på budsjettet

Kulturminister Trine Skei Grande

Kulturminister Trine Skei Grande, foto: Mona Lindseth / Kulturdepartementet

I det forestående statsbudsjettet bevilger kulturdepartementet 25 millioner til  mangfold, likestilling og integrering i kultursektoren.

Aftenposten skrev forelden om lite mangfold og lav representasjon av det flerkulturelle i litteratur for barn og unge. Både bibliotekarer, forlag og forfattere ser at dette er problematisk, når litteraturen ikke speiler samfunnet. Forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt har siden 2007 tilbudt stipend til søkere med flerkulturell bakgrunn som et tiltak for å få et større mangfold av stemmer i litteraturen – for opptil to studenter per kull. Og 78 prosent av studentene som har mottatt stipendet, som dekker studieavgiften, har etter studiene debutert som forfattere.

Mandag 7. oktober blir regjeringens forslag til neste års statsbudsjett lagt frem av finansministeren, men allerede i forrige uke kunne budsjettlekkasjer fra kulturdepartementet avsløre at de foreslår å bevilge 25 millioner kroner til mangfold likestilling og integrering i kultursektoren. Nesten fire og en halv av disse skal gå til Kulturrådets arbeid som nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren, og Kulturtanken får i oppdrag å etablere en søknadsbasert ordning for inkludering i kulturlivet. Selv kommenterer kulturminister Trine Skei Grande forslaget slik til NTB:

– Kunst og kultur gir viktige bidrag til et levende demokrati der alle er frie til å ytre seg og der mangfold, skaperkraft og kreativitet er høyt verdsatt. Vi skaper trygge og tolerante samfunn ved å bygge mangfoldige fellesskap der flere kjenner seg hjemme.

I underkant av hvert femte barn i Norge er innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre, og i Osloskolen regnes over 38 prosent av elevene som minoritetsspråklige. Andelen flerkulturelle fortellinger i litteraturen er langt færre.

Relaterte innlegg