Hopp til innholdet

Kulturtanken med portal for Den kulturelle skolesekken

Skjermbilde fra lansering

Skjermbilde fra lanseringsarrangementet

I dag, 2. september, lanserte Kulturtanken en ny portal for Den kulturelle skolesekken.

«Mer kunst og kultur av høy kvalitet til verdens viktigste publikum!» Dette er et av målene når Kulturtanken lanserer sin nye portal for Den kulturelle skolesekken (DKS). Med dette verktøyet skal det bli enklere for musikere, forfattere , kunstnere å kulturformidlere å melde inn forslag i DKS- ordningen.

I første omgang vil portalen være et verktøy for utøverne og de som administrerer ordningen, men fra og med neste skoleår vil den også synliggjøre kunst- og kulturproduksjoner overfor elever, lærere og foreldre, som vil få bedre oversikt over tilbudet i DKS-ordningen.

Portalen skal fungere som et felles administrasjonsverktøy for alle som jobber med DKS. Den skal fungere som en innmeldingsportal for ordningens omtrent 3 500 utøvere, der de kun må forholde seg til én innmeldingsfrist i året, 1. oktober. Alle produksjoner i DKS skal være tilgjengelige i en felles bank, og portalen skal også gi cirka 800 000 elever og deres lærere en oversikt over de DKS-produksjonene som er tilgjengelige for dem. I tillegg til dette vil portalen inneholde et felles fagsystem for alle som jobber med administrasjon av DKS.

Relaterte innlegg