Hopp til innholdet

Kurs i litteraturformidling med ASK for bibliotekarer

Veronica Salinas
Veronica Salinas, foto: Niklas R. Lello

Vi har laget et nettbasert kurs til bibliotekarer i formidling av litteratur med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) til barn med ulike behov.

På et formidlingsseminar den 10. mai, lanserer Veronica Salinas fra instituttet et kurs i formidling av litterære opplevelser til barn uavhengig av hvilke individuelle behov de har. Seminaret arrangeres av Fylkesbiblioteket i Vestfold og Telemark, og er for bibliotekansatte, barnehageansatte og de som er opptatt av formidling av barnelitteratur generelt og som er opptatt av universell utforming for de minste

Kurset tar for seg følgende temaer:

  • Universell formidling
  • Dialogisk lesning
  • Om Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
  • Hvordan komme i gang med ASK i biblioteket?
  • Tilrettelagt leseaktivitet
  • Hvordan kan du lese og formidle en bok med symboler sammen med barn?
  • Formidling med ASK og konkreter for tekster og fortellinger som ikke er symbolsatt
  • Tilgang på samme bok i ulike formater bidrar til felles litterære opplevelser for alle barn
  • Nyttige ressurser for å få en oversikt over hva som finnes av tilrettelagt litteratur

Kurset er utviklet i samarbeid med Horten Bibliotek og Vestfold og Telemark fylkesbibliotek og er for bibliotekarer og er basert på erfaringer og forskning fra samarbeidsprosjektet Bok til alle fysisk og digitalt og støtter seg til forskningsresultatene i artikkelen Deltakende litteraturformidlingspraksis. Kurset lanseres 10. mai, og blir tilgjengelig på bibliotekutvikling.no i løpet av sommeren.

Vi tilbyr også liknende kurs til våre studenter, og Salinas har forelest i dette på våre skrivekunstutdanninger på både bachelor– og masternivå.

Relaterte innlegg