Hopp til innholdet

Litteraturformidling til ungdom med kort botid i Norge

Foto: Janne Gravdal Tjåland

Norsk barnebokinstitutt lanserer nå den andre forskningsartikkelen fra den nasjonale satsingen, Formidlingslaboratoriet. Artikkelen beskriver en ny metode for å formidle litteratur til ungdom med kort botid i Norge.  

Veronica Salinas forsker og litteraturformilder ved Norsk barnebokinstitutt har utarbeidet metoden. Bakgrunnen er undersøkelser hun gjorde våren 2021:  

Jeg tok kontakt med Foreningen !les, Leser søker bok, folkebibliotek og litteraturhus i flere store byer i tillegg til kulturhus, Norsk Litteraturfestival, Kulturtanken, Den kulturelle skolesekken og andre som jobber med litteraturformidling. Jeg ville finne ut hva slags litteraturtilbud de ulike aktørene hadde til barn og ungdom, hvordan de formidlet litteratur, i hvilken grad målgruppen ble involvert og hva slags strategi de jobbet etter. Jeg ba dem også om å beskrive suksessfaktorene i dette arbeidet, forteller Salinas. 

Undersøkelsen ga Norsk barnebokinstitutt et godt innblikk i litteraturformidling til barn i Norge. Vi fant ut at det var behov for bedre digital kompetanse. Både formidlere og utøvere på litteraturfeltet anerkjente at barn og ungdom i dag har mye erfaring med digitale medier, og at det er nødvendig at de som fagutøvere forbedrer sin praksis ved bruk av disse plattformene. Salinas forteller også at det er nødvending å forbedre og utvide det tverrfaglige samarbeidet mellom kunstsektor og skole. 

Undersøkelsen viste at ikke alle barn i Norge får et godt litteraturtilbud. Mange målgrupper faller utenfor, som for eksempel barn med synsutfordringer, døve barn og barn uten talespråk. Sårbare eller utsatte grupper som kan ha sosiale eller økonomiske utfordringer, har heller ikke et godt tilbud, ifølge undersøkelsene. 

Artikkelen som nå publiseres baserer seg på undersøkelser der Salinas i to år har møtt ungdom med kort botid i Norge og lest sammen med dem. Møtene ble tatt opp slik at hun i etterkant kunne observere både ungdommene og sin egen kommunikasjon i formidlingssituasjonen. 

Kjersti Lersbryggen Mørk som er doktorgradsstipendiat ved Norsk barnebokinstitutt har vært en av veilederne for prosjektet. Hun omtaler det som et svært viktig og imponerende nybrottsarbeid som har fått avgjørende betydning for unge mennesker i en utsatt livssituasjon. Mørk trekker fram Salinas’ unike metode for å skape fellesskap og gi håp gjennom fortellinger. 

Jeg ser fram til at prosjektet kan formidles i artikkelform, slik at langt flere kan ta del disse metodene og erfaringene.  

Dette er en artikkel vi tror mange vil ha glede av, både i skolen, på biblioteket og blant de som jobber med barn og ungdom som kommer til Norge. Vi håper å inspirere mange formidlere rundt i landet til å møte ungdom med litteratur.

Artikkelen finner du her: Digital formidling av litteratur for ungdom med kort botid i Norge

Relaterte innlegg