Hopp til innholdet

Litteraturformidling til ungdom som er nye i Norge

Fra prosjektet: Digital formidling av litteratur for ungdom, foto: Tord F. Paulsen

Velkommen til seminar ved Norsk barnebokinstitutt 26. september!

Jeg har jobbet i ni år med forskjellige formidlingsprosjekter sammen med ungdom med kort botid i Norge. I de siste to årene har jeg fått lov til å lede forskningsprosjektet: «Formidling av litteratur for unge med kort botid i Norge». Dette arbeidet er pågående.

Hvordan opplever ungdom med kort botid i Norge kollektiv høytlesning og egen lesing av litteratur? Hva vet vi om denne målgruppen? Hvordan former medier både tekstene og måten vi møter dem på?

26. september 2023 inviterer Norsk barnebokinstitutt til et seminar for å sammen se på hva litteraturen kan gjøre for barn og unge som er nye i Norge. Seminaret tar disse spørsmålene opp til diskusjon. Litteraturformidlere har et stort behov for kunnskap for å kunne gi alle barn og ungdom en likeverdig kunstopplevelse, uavhengig av språklig, kulturell og sosioøkonomisk bakgrunn.

Fra prosjektet: Digital formidling av litteratur for ungdom, foto: Tord F. Paulsen

Mange barn og ungdom i norsk skole har flyktet fra krig eller sosiale og økonomiske utfordringer. I følge flyktingehjelpen.no finnes det i dag 100 millioner mennesker på flukt, halvparten av dem barn. Som formidlere møter vi mange barn, noen av dem har flyktet over havet i en gummibåt, andre har gått i flere dager over fjell eller gjennom ørken. De samme unge kan ha bodd skjult eller i leirer, blitt utsatt for overgrep, mishandling og tvangsarbeid. Noen av dem har sett mor, far eller søsken blitt drept. Andre har klart å reise med hele familien, men opplever likevel en enorm ensomhet.

Slike opplevelser gjør noe med møtene vi har sammen enten i klasserommet eller andre formidlingsarenaer. Ifølge psykiateren Cecilie Kolflaath Larsen påvirker dette hjernens utvikling hos disse barna, evnen til å lære kan bli svekket, evnen til å oppleve glede også.

Derfor er jeg veldig stolt over at Norsk barnebokinstitutt inviterer til seminar, hvor vi ser hva litteratur kan gi til alle barn, også de som har opplevd store kriser.

Prosjektet «Den flyktningekomptente lærer» som er ledet av Tone Brendløkken og Ragnhild Liland ved institutt for lærerutdanning, NTNU. De har som mål å gi kommende lærere verktøy til å undervise elever med flyktningbakgrunn. Utdanningsforbundet i Trøndelag ved Siri Denstad Langlo er samarbeidspartner. Hun kommer for å fortelle om prosjektet.

Programmet slippes i august.

Relaterte innlegg