Hopp til innholdet

Mangfoldsprisen til Norsk barnebokinstitutt

Foto: Niklas R. Lello

Norsk barnebokinstitutt er kåret til vinner av Mangfoldsprisen, Statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet, i kategorien små virksomheter i region Øst-Norge.

Prisen ble delt ut 31. oktober av juryleder Taban Borhan og Morten Sonniks fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) under en mottakelse i instituttets lokaler.

Hengivenhet for et mangfoldig samfunn

–  Med en imponerende hengivenhet for et mangfoldig samfunn har Norsk barnebokinstitutt ikke bare skapt ord i bøker, men også handling i litteraturverden. Deres engasjement for å fremme mangfold gjennom egen mangfoldstrategi for rekruttering og synliggjøring viser vei for oss alle. I dag er de ikke bare en institusjon, men en kilde til inspirasjon, og de minner oss om at mangfold i litteratur beriker sjelene til våre yngste lesere, sa juryleder Taban Borhan, som er spesialrådgiver for integrering hos Viken fylkeskommune.

–  Det er en ære å i det hele tatt ha blitt nominert til Mangfoldsprisen, og helt fantastisk å være vinneren av den – blant så mange andre gode konkurrenter, sier direktør ved Norsk barnebokinstitutt, Nisrin Maktabi-Barkouki.

Anerkjennelse

– Det er en viktig anerkjennelse av det arbeidet som har blitt gjort på instituttet med å aktivt jobbe med å gjøre mangfold til en naturlig integrert del av våre kjerneverdier, sier Maktabi-Barkouki, som mener at prisen også viser en av litteraturens mange verdier:

– I litteraturen møtes fortellingene, historiene og skjebnene uavhengig av etnisk eller kulturell bakgrunn, funksjonsevne, legning eller språk. Det er derfor naturlig at vår ansattgruppe er sammensatt slik den er.

– At vi premieres for dette arbeidet er selvsagt flott, men viser samtidig at vi som samfunn fortsatt har en vei å gå for å gjøre mangfold til «den nye normalen». Ikke minst med tanke på meningsmangfold, som jeg tenker er det mangfoldet det er mest viktig å snakke høyere om fremover, sier Maktabi-Barkouki.

Morten Sonniks, Nisrin Maktabi-Barkouki og Taban Borhan, foto: Niklas R. Lello

Kjerneverdi

Styreleder i Norsk Barnebokinstitutt, Arild Grande, mener at prisen er en anerkjennelse av det gode arbeidet som er lagt ned, men også en forpliktelse til å jobbe videre med mangfoldet.

–  Mangfold er en kjerneverdi for Norsk barnebokinstitutt, noe som gjenspeiles både blant de ansatte og i tilbudet de leverer hver dag. Dette bidrar igjen til økt mangfold innen barnelitteraturen ved at flere stemmer løftes frem. Mangfoldsprisen er en sterk anerkjennelse av den viktige jobben som gjøres av instituttet og de ansatte, sier han.

Juryens begrunnelse

Norsk barnebokinstitutt har imponert juryen med sitt engasjement for et mangfoldig samfunn. De har en mangfoldstrategi for rekruttering av ansatte og studenter. De synliggjør i stillingsannonser at de ønsker mangfold og gjør et grundig arbeid under intervjuene ved ansettelser. I dag har fire av de 15 fast ansatte innvandrerbakgrunn.

Norsk barnebokinstitutt ble stiftet i 1979. Instituttet utvikler og formidler kunnskap om litteratur for barn og unge, arbeider for å styrke forskningen på fagfeltet, bygger opp kunstnerisk utviklingsarbeid, tilbyr kurs og utdanninger i barne- og ungdomslitteratur, arrangerer åpne seminarer og har en utstrakt formidlings- og informasjonsvirksomhet.

Instituttet er et møtested for kunstnerisk og akademisk utvikling og refleksjon. Instituttet brukes særlig aktivt av bibliotekarer, lærere, studenter, forskere, kritikere, journalister, forfattere og illustratører. De tilbyr også forsker- og lesesalsplasser, og har blant annet øremerkede stipendplasser og skrivekurs for ikke-europeiske studenter.

Instituttet er svært opptatt av at det flerkulturelle skal gjenspeile seg i litteraturen, og bidrar til at barn med innvandrerbakgrunn kjenner seg igjen i bøker som gis ut. Juryen mener at det er viktig med flerspråklighet i barnebøkene.

Om Mangfoldsprisen

Mangfoldsprisen er Statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet. Dette skal skje gjennom å løfte fram de gode eksemplene på etnisk mangfold i arbeidslivet som kan inspirere andre. Det skal utdeles regionale priser på to virksomhetsnivåer, én for små virksomheter og én for mellomstore og store virksomheter, fordelt på tre regioner: Nord- og Midt-Norge, Vest- og Sør-Norge og Øst-Norge.

For mer informasjon, kontakt Nisrin Maktabi-Barkouki, direktør i Norsk barnebokinstitutt: nisrin.maktabi.barkouki@barnebokinstituttet.no / +47 402 00 116

Relaterte innlegg