Hopp til innholdet

Markedsplass for litterære produksjoner og ny DKS-portal

Foto: Niklas R. Lello

Denne våren skal litterære DKS-produksjoner vises frem under under Norsk Litteraturfestival. Og Kulturtanken er i ferd med å lage en ny portal for DKS.

Med Komma – marked for litteratur gir Norsk Litteraturfestival på Lillehammer oss denne våren en ny visningsarena for litterære produksjoner for Den kulturelle skolesekken. På festivalens nettsted kan vi lese:

«Vi mener det er behov for en slik arena for litteratur – tilsvarende det som finnes innenfor andre kunstfelt. En visningsarena vil synliggjøre god litteratur og bidra til bedre spredning, større bredde og mangfold innen DKS og i andre sammenhenger der det er ønske og behov for god formidling av litteratur.

Et programråd bestående av initiativtakene for Komma fra Oppland fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, Turnéorganisasjonen, Forfattersentrum, Norsk Litteraturfestival og Kulturtanken har valgt ut hvilke produksjoner som vises under piloten av Komma denne våren. Til neste år er intensjonen at alle fylker skal kunne foreslå produksjoner til programmet.»

Dessuten har Kulturtanken startet arbeidet med å lage en ny portal for Den kulturelle skolesekken. Prosjektet er ment å senke administrasjonskostnadene samtidig som skolene og elevene skal få et bredere og mer variert kulturtilbud. Brukerne skal gjennom portalen få oversikt over tilgjengelige utøvere og produksjoner, og gis en enklere søknadsprosess. Portalen skal dessuten gjøre rapportering smidigere, der data til rapportering samles inn automatisk og Kulturtanken, fylket og kommunen skal kunne hente ut automatisk genererte rapporter.

Det har den siste tiden vært debatt om nytten av Kulturtanken, og spørsmål om hva formålet er, og om det rettferdiggjør kostnaden. I dette innlegget i Dagsavisen forsøker Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken, å forklare hva Kulturtanken jobber med, og hvorfor den er relevant.


Relaterte saker:
Forstår ikke hva statlig kulturetat driver med – NRK Rogaland
La tippemidlene i DKS fortsatt gå til kunsten – forfattersentrum.no
Trenger vi egentlig Kulturtanken – Periskop

 

Relaterte innlegg