Hopp til innholdet

Mette Newth – forfatter og aktivist

Bilde fra boka Den lille vikingen

Del av illustrasjon fra Mette Newths debutbok, Den lille vikingen (Aschehoug 1969), reproduksjon av Eirik Newth / newth.net (cc)

Barne- og ungdomsbokforfatter Mette Newth har gitt sitt arkiv til Nasjonalbiblioteket. De inviterer til et arrangement om og med forfatteren, 29. oktober.

«Dagsaktuelle temaer som natur, kultur og urfolksrettigheter i Arktis, Australia, Amazonas eller Sápmi har vært gjenstand for Mette Newths engasjement i årtier. Dette gjenspeiler seg i hennes betydningsfulle litteratur. Nå har forfatteren gitt sitt mangfoldige arkiv til Nasjonalbiblioteket, og dette markeres med et fagseminar». Dette skriver Nasjonalbiblioteket på sine nettsider om arrangementet som finner sted den 29. oktober kl. 13.00–15.30.

Blant deltakerne finner vi forskningsbibliotekar Anne Kristin Lande, som tidligere var ansatt ved instituttet, forfatter og journalist John Gustavsen og Hege Newth, Mette Newths datter, som i tillegg til å også være forfatter er generalsekretær i Norsk PEN.

Mette Newth er utdannet keramiker. Men hun er mest kjent som forfatter av barne- og ungdomslitteratur, illustratør og som rektor ved Kunst- og håndverksskolen i Bergen og Kunsthøgskolen i Oslo. Hun er gift med forfatter Phillip Newth og også mor til astrofysiker og forfatter Eirik Newth.

Arrangementet Kunst som vekker. Mette Newth – forfatter og aktivist har gratis adgang og strømmes også på Nasjonalbibliotekets nettsider.

Relaterte innlegg