Hopp til innholdet

Nasjonal mangfoldspris til Norsk barnebokinstitutt

Instituttet tar imot Mangfoldsprisen på Mangfoldskonferansen, arrangert av IMDi, foto: Niklas R. Lello

Vi er veldig stolte av å motta den nasjonale Mangfoldsprisen 2023 for små virksomheter.

Onsdag 29. november, under Integrerings- og mangfoldsdirektoratets mangfoldskonferanse, ble vinnerne av Mangfoldsprisen 2023 offentliggjort, og vi er veldig glade for at juryen har valgt Norsk barnebokinstitutt som vinner i kategorien for små virksomheter.

– Det er virkelig en stor ære å bli anerkjent på denne måten for arbeidet som er utført i fellesskap med så mange utrolig dyktige kollegaer, sier Nisrin Maktabi-Barkouki, direktør ved instituttet.

Direktøren kunne dessverre ikke motta prisen selv, da hun for tiden er i Egypt og jobber med forberedelser til bokmessen i Kairo 2024, der Norge er gjesteland.

Juryens begrunnelse: 

Vinneren er en virksomhet som har jobbet målrettet og systematisk for å styrke det etniske mangfoldet i sin virksomhet. De har blant annet laget sin egen mangfoldstrategi. De ansattes kompetanse brukes til å utvikle og forbedre tjenestene. Virksomheten jobber også aktivt for å skape et inkluderende arbeidsmiljø. Virksomheten profilerer mangfoldets verdi innen en viktig bransje, ikke bare internt, men også ut i resten av samfunnet. De inspirerer sine målgrupper til å tenke større og bruke seg selv og sine historier. Vinneren er en liten virksomhet som gjennom sin innsats bidrar til positive ringvirkninger for integrering i samfunnet og for mangfold i arbeidslivet.  

Mangfold blant kjerneverdiene

– Mangfoldet av stemmer i utdanningene våre, i forskningen, i formidlingen og i målgruppene våre, ikke minst, har resultert at vi ikke bare har en bredt sammensatt ansattgruppe som juryen trekker frem i sin begrunnelse. Over mange år har Norsk barnebokinstitutt hatt en målsetning om å nå frem til vordende barne- og ungdomsbokforfattere som innehar de fortellingene, ordbildene og den fantasiverdenen som gjør at de som faller utenfor det etablerte lesefellesskapet likevel finner sin historie, sine helter, sin stemme, sier Maktabi-Barkouki, og utdyper:
– Mangfold, i vid forstand, er dypt forankret i kjerneverdiene våre, og alle som er tilknyttet instituttet bidrar direkte eller indirekte i arbeidet for å skape en mer inkluderende og mangfoldig verden.

Meningsmangfold viktig

Maktabi-Barkouki mener at selv om det er gledelig at Norsk barnebokinstitutt premieres for mangfoldsarbeidet, har vi som samfunn fortsatt en vei å gå for å gjøre mangfold til «den nye normalen»

– Ikke minst med tanke på meningsmangfoldet, som jeg tenker er det kanskje mest viktige mangfoldet å snakke om fremover. I en verden som stadig blir mer polarisert kan rommet for å mene og ytre seg virke snevrere enn tidligere, sier direktøren, og legger til:
– Mangfold er ikke bare et ord, det er en handling, det er en tilstand, det er et premiss og det er en forpliktelse.

Mer informasjon

Kontakt Nisrin Maktabi-Barkouki, direktør i Norsk barnebokinstitutt:
nisrin.maktabi.barkouki@barnebokinstituttet.no / +47 402 00 116

Relaterte innlegg