Hopp til innholdet

Nasjonalbiblioteket utlyser midler til arenautvikling for folkebibliotek i 2017

Folkebibliotekene er møteplasser som fortsatt skal videreutvikles som kulturinstitusjoner og arenaer for debatt, læring og demokrati. For å oppnå dette er det behov for fysiske lokaler som egner seg og å øke antallet arrangementer og aktiviteter. Mange bibliotek trenger midler til mindre ombyggingstiltak og utstyr for å tilrettelegge lokalene til ny aktivitet. Det er også satt av midler til arrangementsstøtte.

book-436508_960_720

Illustrasjonsfoto. Pixabay.com

Målet er å skape et stort antall arrangementer og gjennom dette gjøre det mulig for bibliotekene å utvikle både profil og kvalitet på arrangementene, egen kompetanse og publikum. For tilskudd til arrangementer vil det være krav til egenandel, for å sikre lokal forankring av biblioteket som møteplass, aktivitets- og arrangementssted.

Søknadsfristen er 3.10.2016 kl.16.00

Les mer om utlysning av midler til arenautvikling 2017

Relaterte innlegg