Hopp til innholdet

NBI-stipendet 2020 åpnet for søknader

Kari Skjønsberg i Universitetsbiblioteket i 1961

Kari Skjønsberg i studiemagasinet ved Universitetsbiblioteket i 1961, ukjent fotograf, fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek / DigitaltMuseum (cc)

Fra Kari Skjønsbergs Minnefond utlyses NBI-stipendet 2020, som skal fremme forskning på barnelitteraturfeltet.

Kari Skjønsberg (1926-2003) var forsker i barnelitteratur ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole. Fondets formål er å rekruttere og stimulere til forskning, herunder også kunstnerisk forskning, og forskningsformidling innen fagfeltet barne- og ungdomslitteratur.

Stipendet er på kr 50 000

Alle akademiske og kunstneriske forskningsemner innen barne- og ungdomslitteratur er relevante. For nærmere avklaring av begrepet ‘kunstnerisk forsking’ anbefales potensielle søkere å orientere seg i artikkelen «Forsking gjennom kunst».

Potensielle søkere oppfordres til å orientere seg i forskningsfeltet før søknaden blir sendt, for eksempel ved å følge med på de digitale tidsskriftene BLFT og Barnboken, og på NBIs nettsider.

Mottaker av NBI-stipendet 2020 forplikter seg til å presentere sitt arbeid enten i form av en fagartikkel eller en forelesning/formidlingssituasjon ved et arrangement i NBIs regi i løpet av kalenderåret 2020 eller etter nærmere avtale.

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev, der det blir gjort rede for søkerens motivasjon for å arbeide med prosjektet
  • CV
  • Prosjektbeskrivelse på 3-5 A4-sider, der det blir gjort rede for prosjektets problemstilling, materiale, teori og metode, tidsplan, formidlingsplan

Søknad skal skrives på et skandinavisk språk og sendes inn via skjema på denne siden.

Søknadsfristen er 15.januar 2020

For ytterligere informasjon, kontakt styreleder Nina Goga (mobil: 416 32 707, e-post: nina.goga@hvl.no ), eller direktør Kristin Ørjasæter (mobil: 416 82 158, e-post: kristin.orjasater@barnebokinstituttet.no )

Relaterte innlegg