Hopp til innholdet

Norge som gjesteland ved Bokmessen i Kairo

Veronica Salinas var til stede på fjoårets bokmesse i Kairo, her sammen med Sherin A. Wahab

Vi har laget Norges barnelitterære program, og gleder oss til å utveksle erfaringer med det egyptiske litteraturfeltet.

Norge er gjesteland ved bokmessen i Kairo i 2024. Dette er en gylden mulighet til å styrke dialogen mellom Norge og den arabiskspråklige verdenen ved å presentere bredden av litteratur fra Norge til publikum i Egypt. Det skriver NORLA i en pressemelding, som også avslører at gjestelandsprogrammet åpnes av H.K.H Kronprinsesse Mette-Marit i Kairo 25. januar, og utenriksminister Espen Barth Eide vil også være tilstede.

Det norske programmet på den største bokmessen i den arabiske verden er delt i to. Den delen som retter seg mot voksne er karatert av NORLA, mens Norsk barnebokinstitutt står for programmet for barne- og ungdomslitteratur.

– I samtlige av våre programposter har målet vært å fremme det særegne i den norske barne- og ungdomslitteraturen og samtidig få innblikk i den egyptiske lesekulturen, uttaler Nisrin Maktabi-Barkouki, direktør ved Norsk barnebokinstitutt i nevnte pressemelding, og forklarer hvorfor dette er meningsfullt for oss:
– Som et nasjonalt utdannings- og kunnskapssenter for barne- og ungdomslitteratur er dette verdifull kunnskap for oss, som både er faglig berikende og viktig fra et kulturelt og litterært utviklingsperspektiv.

I tillegg til en rekke norskspråklige barne- og ungdomsbokforfattere, har vi også flere samiske innslag på programmet, og norske forfattere møter også arabiskspråklige kolleger til samtale.

Relaterte innlegg