Hopp til innholdet

Norsk barnebokinstitutt er nominert til Mangfoldsprisen

Bildet tilhører prosjektet Litteraturformidling for ungdom med kort botid i Norge. Foto: Tord F. Paulsen
Bildet tilhører prosjektet Litteraturformidling for ungdom med kort botid i Norge. Foto: Tord F. Paulsen

Vi er stolte over å fortelle at vi er nominert til Mangfoldsprisen, som er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Prisen deles ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Barn og unge trenger litteratur som de kan kjenne seg igjen i. Vi jobber for at barne- og ungdomslitteraturen skal være mangfoldig og av høy kvalitet. Vi mener at unge trenger å møte mangfold i litteraturen for at den fortsatt skal være relevant. Gjennom forskning, utdanning og formidling jobber vi for at flere ulike stemmer kommer frem i barne- og ungdomslitteraturen.

Vi er genuint opptatt av at barne- og ungdomslitteraturen skal nå frem til alle barn, og mangfold gjennomsyrer derfor arbeidet til Norsk barnebokinstitutt. Her er noen eksempler på hvordan vi jobber med dette:

  • Vi har en egen mangfoldstrategi som vi jobber etter.
  • I våre utdanninger tilbyr vi stipend til søkere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Midtøsten eller Latin-Amerika. Dette er ikke en kvoteringsordning, men en stipendordning til kvalifiserte studenter.
  • Kollegiet består av høyt kvalifiserte medarbeidere med ulik bakgrunn.
  • Vi arrangerer skrivekurs for flerspråklige.
  • Vi ser det som vesentlig i vårt arbeid med leselyst at litteraturen når ut til alle barn og unge, og jobber derfor gjennom formidlingslaboratoriet med å utarbeide ny formidlingskompetanse innen eksempelvis formidling av bildebøker tilrettelagt med ASK-symboler og høytlesing for og med ungdom med kort botid i Norge.
  • Vi jobber med mange typer mangfold, eksempelvis kjønn, språklig og kulturell bakgrunn, ulike språklige forutsetninger, sosioøkonomiske forhold og minoriteter – både nasjonale og internasjonale.
  • Arrangerer seminarer og andre arrangementer som fremmer bevissthet om mangfold i barnelitteraturen.
  • Bærekraftsbiblioteket presenterer bøker og formidlingsopplegg som tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.
  • Podkastepisoder om temaer som mangfold i barnelitteratur, trans-fortellinger, barnejoik og parallellspråklige bøker.

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekrutteringen av innvandrere i arbeidslivet. Dette skal skje gjennom å løfte fram de gode eksemplene som kan inspirere andre. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er ansvarlig for gjennomføring av Mangfoldsprisen.

Relaterte innlegg