Hopp til innholdet

Norsk barnelitteratur på reise til Saudi-Arabia

Veronica Salinas og Sherin Wahab, foto: Fadiya Faroon

Med litteraturen som bakteppe blir Norsk barnebokinstitutt invitert til stadig nye arenaer for dialog og kulturell utveksling. Den første uka i oktober var forsker, formidler og forfatter ved instituttet, Veronica Salinas, invitert til to-språklig dialogisk høytlesing av billedboken Reisen i Riyadh, hovedstaden i Saudi-Arabia. Besøket var organisert av Den Norske Ambassaden i Riyadh og Norges utenriksdepartement, og kom i stand som følge av at Veronica Salinas og Sherin Wahab besøkte bokmessen i Kairo i februar 2023, i regi av NORLA. 

Internasjonalisering er et av satsningsområdene til Norsk barnebokinstitutt. Gjennom møter med barnelitteraturen ute i verden tilegnes og deles verdifull innsikt og kunnskap, som vi bruker i våre utdanninger og formidlingstilbud samt forskning og fagutvikling. Dette kommer hele barne- og ungdomslitteraturfeltet til gode. 

Tospråklig og dialogisk

Billedboken Reisen er oversatt og utgitt i ti land, og fikk hederlig omtale i The New York Times Book Review. Reisen er en fortelling om identitet, både den man har med seg og den som skapes gjennom møter med andre mennesker og kulturer. Under høytlesingen, som foregikk på norsk og arabisk, på Riyadh International Book Fair, King Abdul Aziz Public Library og andre steder, leste Veronica Salinas på norsk og oversetter Sherin Wahab leste på arabisk. Forfatter Veronica Salinas omtaler besøket i Saudi-Arabia som en sterk opplevelse: 

–  Vårt var det første barnelitterære besøket fra Norge på Riyadh International Book Fair. Vi fikk lese for et stort barnepublikum, og medvirkningsmetoden som jeg bruker i høytlesingene, hadde stor effekt på barna. De ble skikkelig med! Hun forteller videre at mødrene og lærerne ble rørt til tårer under litteraturmøtene: 

–  Sherin og jeg fikk kjenne på kroppen hvordan litteraturen skaper et søskenforhold midt i de menneskelige ulikhetene, og visker ut grensene som er skapt gjennom ideologier, språk eller religioner, forteller Salinas.

Engasjert barnepublikum, foto: Fadiya Faroon

Salinas-feber

–  Jeg blir alltid like forundret over å se den samlende kraften litteraturen har, sier Nisrin Maktabi-Barkouki, direktør ved Norsk barnebokinstitutt, og utdyper: 

–  Det er i litteraturen vi kan møtes i våre ulikheter, og gjennom litterære samtaler åpne øynene for hverandre, se nyanser, påvirke og la oss påvirke – selv om vi prinsipielt kan være uenige om så mangt. Saudi-Arabia er et land i stor sosial og kulturell endring, som jeg med arabisk bakgrunn har et særskilt forhold til. Det har derfor vært svært interessant å følge med på Salinas og Wahab sin reise dit. Nå er det Fosse-feber i verden, men det er ingen tvil om at det var Salinas-feber i Riyadh!

Oversetter Sherin Wahab har tidligere vært på bokmessen i Riyadh, sist for tolv år siden:  

– Jeg merket godt de endringene som nå er i gang i Saudi-Arabia, allerede på flyplassen, der det var mange kvinner som jobbet i pass kontrollen, smilende ansikter. Tidligere var det kun menn i politiuniform. Det var veldig fint å være på bokmessen for der kjente man godt hvor sultent det saudiarabiske publikummet var etter å lese bøker, og få kontakt med omverden. Barna var veldig engasjerte og glade for å høre historien om «Lille anda». Jeg håper vi får muligheten til å reise tilbake en dag.  

Sherin Wahab, foto: Fadiya Faroon

Kairo neste

Som et videre ledd i internasjonaliseringsarbeidet vil Norsk barnebokinstitutt, som NORLAS’s samarbeidspartner, delta på bokmessen i Kairo i 2024, der Norge er gjesteland. Gjennom et ukelangt program med tospråklige høytlesinger, panelsamtaler og forfattermøter mellom norske og egyptiske forfattere, vil vi belyse kvalitetene i den norske barne- og ungdomslitteraturen på Midtøstens eldste og største bokmesse med cirka 4 millioner besøkende årlig. 


For mer informasjon, ta kontakt med Nisrin Maktabi-Barkouki, direktør i Norsk barnebokinstitutt, telefon: 402 00 116, e-post: nisrin.maktabi.barkouki@barnebokinstituttet.no eller Veronica Salinas, forfatter, formidler og forsker ved Norsk barnebokinstitutt, mobil: 926 10 198, e-post: veronica.salinas@barnebokinstituttet.no.

Veronica Salinas er forfatter, skuespiller og dramatiker. Hun er utdannet skuespiller og språkviter i Argentina, og har litteraturutdanning og forfatter utdanning fra Norge. Salinas har utgitt flere bøker på norsk, og er oversatt til en rekke språk. Hun jobber som formidler og forsker ved Norsk barnebokinstitutt. 

Sherin Wahab er arabisk oversetter, formidler og prosjektkonsulent for NORLA i forbindelse med Norge som Gjesteland på bokmessen i Kairo i 2024. Wahab har oversatt Ibsen, Fosse, Hamsun og flere barnebøker fra norsk til arabisk. 

I bildeboka Reisen av Veronica Salinas og Camilla Engman (ill.) (Magikon 2012) får barna oppleve en and som blåser i land på et fremmed sted. Anda synes det er vanskelig å være på det nye stedet fordi den ikke får kontakt med de andre dyra som allerede bor det. Etter hvert får den en venn og lærer det fremmede språket. Da blir alt bra, helt til den nye vennen blir blåst av gårde i en kraftig storm. Men da har anda lært hvordan man kan bli venner med fremmede. Dette er en fortelling om identitet, både den man skaper gjennom møter med andre mennesker og kulturer, men også om det bilde en har av seg selv. De personlige utfordringene ved migrasjon, enten den er selvvalgt eller påtvunget, og viktigheten av å bli og gjøre seg forstått er sentrale tema i denne boken. 

Relaterte innlegg