Hopp til innholdet

Ny nordisk barnebok­konferanse i 2025

Fra en samtale under Nordisk bildebokkonferanse i 2017, foto: Niklas R. Lello

Foreningen !les, Leser søker bok, IBBY Norge og Norsk barnebok­institutt viderefører Nordisk barnebok­konferanse sammen med Lillestrøm­bibliotekene. Den første konferansen vil arrangeres 22.–24. september 2025 i Lillestrøm kulturhus.

Vi inviterer også inn de nordiske barne­bok­instituttene og relevante samarbeids­partnere til samarbeid.

– Ved å ha et tydelig nordisk og inter­nasjonalt perspektiv, og et sterkt faglig program skal vi fortsette den gode kunnskaps­delingen og kompetanse­hevingen denne konferansen har hatt lang tradisjon for.

Nordisk barnebok­konferanse har over flere år vært en samlende og førende drivkraft som en møteplass for den nordiske barne- og ungdoms­litteraturen. Gjennom fem konferanser i regi av Sølv­berget bibliotek og kulturhus i Stavanger, fra 2015 til 2023, ble det nordiske perspektivet løftet sammen med en rekke aktører. Mål­gruppen for konferansen var bibliotekarer, formidlere, forskere, forlag, for­fattere, illustratører, lærere og andre med interesse for barne- og ungdoms­litteratur i Norden. I august i fjor kom beskjeden fra Sølv­berget om at NBBK legges ned.

– Sølvberget er veldig glade for at Norsk barnebokinstitutt, Foreningen !les. Leser søker bok og Lillestrøm­bibliotekene tar arbeidet med NBBK videre, slik at denne viktige møteplassen for barnebok­feltet i Norden består. Vi bidrar gjerne med erfarings­deling, og ser fram til å delta på NBBK i september 2025.

For spørsmål kontakt:

Nisrin Maktabi-Barkouki direktør, Norsk barnebokinstitutt
nisrin.maktabi.barkouki@barnebokinstituttet.no / +47 40 200 116

Monica Helvig daglig leder, Leser søker bok
mh@lesersokerbok.no / +47 906 21 960

Vibeke Røgler daglig leder, Foreningen !les
vibeke@foreningenles.no / +47 977 31 830

Ragnhild Malfang formidlingsleder, Lillestrømbibliotekene og styreleder, IBBY Norge
ragnhild.malfang@lillestrom.kommune.no / +47 408 71 739

Relaterte innlegg