Hopp til innholdet

Ny profil og nye stillinger i Kulturtanken

Den kulturelle skolesekken (DKS) har vært igjennom store endringer i løpet av 2016. Etter at Rikskonsertenes mandat ble endret, og administrasjonen av DKS flyttet dit, har mange vært spente på utformingen av den nye etaten som fikk navnet Kulturtanken i slutten av april. Nå er ny profil på plass, samtidig som det utlyses fire nye direktørstillinger og en rådgiverstilling. Hvor går veien videre for arbeidet med de ulike kunstformene?

kristin-skole

Foto: Pixabay.com

«Sammen med alle våre partnere i DKS – fylkeskommuner og kommuner, skoler og kunst- og kulturinstitusjoner, vil Kulturtanken åpne dører til kunsten og framtiden for alle barn som vokser opp i Norge – dette er vår visjon og framtidsdrøm», skriver Kulturtanken  i saken Kulturtanken i ny drakt på sine sider 20.12.16. Videre står det å lese om den nye profilen: «I et perspektiv er boksene scener for teater, dans, performance, figurteater; i et annet er de et stilisert, gammeldags filmkamera; i et tredje lerret for film, og lerret eller rammer for kunstmaling; i et fjerde er de ark og bøker for å skrive og lese. Kort sagt: Alle uttrykkene vi finner i Den kulturelle skolesekken finner vi også her.»

Etaten skal favne alle kunstuttrykkene, og det er også det de ulike aktørene er mest spent på videreutviklingen av. Nå er prosessen kommet så langt at det utlyses flere nye stillinger.
Ifølge Kulturtankens nettsider blir det følgende avdelinger med hvert sitt mandat:

1. Avdeling for kunst, kultur og skole

2 Avdeling for teknologi og digitale tjenester

3. Avdeling for forskning og utvikling

4. Avdeling for organisasjon og forvaltning

I tillegg utlyses en stilling kalt Rådgiver digital utvikling – felles nasjonale digitale tjenester for Den kulturelle skolesekken

NBI gleder seg til stillingene besettes og denne viktige organisasjonen trer enda tydeligere fram.

 

Les også:

Kulturrikets tilstand 2016: Ny kulturpolitikk for barn og unge? 10.11.16

Fagdag for litteratur i Den kulturelle skolesekken, 12.10.16

Lin Marie Holvik ny direktør for Kulturtanken, 27.04.16

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken blir det nye navnet på Rikskonsertene , 26.04.16

Les også Kulturtank eller kulturtanke på Periskop.no 26.4.16

Den kulturelle skolesekken i endring, 16.03.16

Relaterte innlegg