Hopp til innholdet

Nytt kull forfatterstudenter i gang

Spente studenter fra 2021-2023-kullet møtes for første gang. Foto: NBI

Endelig. Etter en lang vinter, en intens vår med lesing av søknader og intervjuer, og uker med forberedelser, kunne vi ønske det nye kullet på Forfatterutdanningen i skrivekunst og litteraturformidling på bachelornivå velkommen.

Det er alltid gøy når nye forfatterstudenter kommer. 15 ferske fjes som får oss til å gi litt ekstra, det summer i gangene og vi lurer på hvem de er og hvordan gjengen blir denne gangen.

Torsdag 19. august var det ikke bare studiestart, men også første gang på nesten et år at vi kunne møte studenter fysisk i våre lokaler. Derfor var det ekstra hyggelig å treffe 2021-2023 kullet, og presentere dem for hverandre og de ansatte.

Dette er det 9. kullet som starter ved Forfatterutdanningen, det lengstlevende studiet ved instituttet. Siden oppstarten i 2006 har vi også hatt 3-årige prosjekter i dramatikk og sakprosa, og etter hvert etablert både Nettstudiet i samtidslitteratur og Masterstudiet i skrivekunst og formidling, men Forfatterutdanningen på bachelornivå var der vi startet.

Faglig leder for Forfatterutdanningen på bachelornivå Steffen R. M. Sørum. Foto: NBI


Steffen R.M. Sørum er faglig leder for Forfatterutdanningen og var tydelig glad for å komme i gang:

– Vi har fått et veldig spennende kull, sier Sørum. – Det er stor bredde blant søkerne og det tror jeg reflekteres godt i disse 15 nye studentene. De speiler også det samfunnet vi lever i og ikke minst de utfordringene som barnelitteraturen står i.

– Jeg er overbevist om at vi skal få gode diskusjoner, og ikke minst mange spennende og nyskapende tekster. Studentene skal få to år på seg til å jobbe med sin forfatterstemme, og bli kjent med historien og bredden i barnelitteraturen.

Gamle og nye studenter møtes. Foto: NBI

Rett etter åpningen fikk årets nye kull møte studentene som gikk ut før sommeren til mingling og prat, en fin introduksjon til alt det spennende som venter.

Forfatterutdanningen i skrivekunst og litteraturformidling er et deltidsstudium på bachelornivå. Det er rettet mot dem som ønsker å skrive for barn og unge. Studiet er toårig, samlingsbasert, og det tas opp inntil 15 studenter på bakgrunn av innsendt tekst, motivasjonsbrev og intervju. Les mer om studiet her

Nettstudiet i samtidslitteratur er også i gang med nytt kull, 35 studenter startet opp mandag 30. august på denne nettbaserte videreutdanningen som er tilpasset arbeids-hverdagen til lærere, bibliotekarer og andre litteraturformidlere. Les mer om studiet her

Masterstudiet i skrivekunst og formidling startet opp igjen med sine 2. års-studenter tirsdag 24. august. Dette året skal studentene i hovedsak bruke til å fordype seg i eget hovedprosjekt. Les mer om studiet her

Relaterte innlegg