Hopp til innholdet

Nytt opptak til Samtidslitteratur for barn og unge. Nettbasert videreutdanning for litteraturformidlere

Illustrasjonsfoto: Polina Zimmerman

Nettstudiet i samtidslitteratur for barn og unge

Er du litteraturformidler i skole, bibliotek eller barnehage? Få oppdatert kunnskap om alt fra tegneserier og spill til språklig mangfold og bærekraft i litteraturen.

Om studiet

  • Søknadsfrist: 10. mai
  • Oppstart: 28. august
  • 30 studiepoeng
  • For lærere, bibliotekarer og andre litteraturformidlere
  • Studiet kan tas ved siden av jobb
  • Semesteravgift: kr 8 000

Nettstudiet i samtidslitteratur for barn og unge tar nå imot søknader. I den anledning har vi tatt en prat med Øystein Espe Bae som er faglig leder for studiet.

Hvorfor skal man studere samtidslitteratur for barn og unge?
– Studiet skal gi både innsikt i og oversikt over nyere barne- og ungdomslitteratur. Litteraturformidlere, enten de jobber i skolen, bibliotek eller på andre arenaer, trenger god peiling på ny barne- og ungdomslitteratur og nye formidlingsformer, for å inspirere barn og unge.

– Hvorfor er det viktig å formidle samtidslitteratur til barn og unge?
– Samtidslitteraturen gir barn og unge relevante litterære opplevelser. Lesing av sakprosa og skjønnlitteratur utvikler både kritiske og kreative evner, og tilgang til samtidslitteratur gir barn og unge en mulighet til å reflektere over aktuelle verdispørsmål og samfunnsforhold.

Øystein Espe Bae
Øystein Espe Bae er faglig leder for studiet

Hva lærer man på studiet?
– Undervisningen ved Norsk barnebokinstitutt er forskningsbasert. Dette studiet gir generell kunnskap om barne- og ungdomslitterære sjangre og medier, og vi ser blant annet på hvordan aktuelle tema som dannelse, mangfold, bærekraft og etikk, samt digitalisering og nye medier, behandles i, og påvirker, denne litteraturen.
– For eksempel: Hvilken sammenheng finnes mellom språk og identitet? Hvilke stemmer kommer til uttrykk i hvilke tekster, og hvordan? Hvilke verdisyn rundt klima og bærekraft kommer til uttrykk i samtidens tekster? Hvordan kaster samtidslitteraturen lys på de vanskelige, men interessante grenseoppgangene som finnes mellom fakta og fiksjon?

– Barn og unges mediehverdag går vel langt utover boksidene?
– Ja, og studiet synliggjør sammenhengene mellom ulike kunstfaglige tendenser, og ser på hvordan disse kommer til uttrykk i den multimodale samtidslitteraturen. Vi opererer med et inkluderende og utvidet litteraturbegrep, så i tillegg til f.eks. ungdomsromaner og diktsamlinger for de minste, kan studentene forvente å lære om både spill/gaming, applikasjoner og adaptasjoner, tegneserier og ordløse bildebøker.

Hvor godt er studiet tilpasset ulike formidlere?
– Gjennom studiet vil studentene øke sin kompetanse som formidlere, enten de jobber i barnehage, skole, bibliotek eller andre steder. Vi legger vekt på at både lesing og formidling kan foregå i mange former. Studentene vil kunne tilpasse sitt avslutningsprosjekt til den typen litteratur og formidling/undervisning som er hensiktsmessig i egen arbeidssituasjon.

– Hvor fleksibelt er studiet?
– Når vi nå reviderer studieplanen, er det for å gjøre studiet enda mer relevant med tanke på hvilke temaer vi underviser i, og for å gjøre studiets arbeids- og vurderingsformer mer effektive og fleksible. Vi skal legge enda bedre til rette for at studentene, som gjerne er i full jobb, kan gjennomføre studiet på en god og lærerik måte.
– Den nye studieplanen vil ta opp i seg føringer fra både fagfornyelsen i læreplanverket og Nasjonal bibliotekstrategi. Studiet passer for alle som ønsker påfyll på området barne- og ungdomslitteratur og formidling av denne.

Relaterte innlegg