Hopp til innholdet

Økt internasjonal etterspørsel av norsk kunst og kultur – regjeringen inviterte til rundebordskonferanse under Øyafestivalen

Ifølge en pressemelding fra Regjeringen 10.8 er det et mål at det skal «skapes flere lønnsomme arbeidsplasser i de kreative næringene og at flere kunstnere skal få flere muligheter til å lykkes utenfor Norge.» Regjeringen, med kulturminister Linda Hofstad Helleland i spissen, inviterte derfor syv sentrale kulturinstitusjoner, deriblant NORLA, som promoterer norsk litteratur i utlandet, til et møte for å diskutere hvordan man kan øke eksporten av norsk kunst og kultur.

20150318 NORLA 200-1

Direktør Margit Walsø i NORLA. Foto: Eivind Røhne

I vår ble det bestemt at Norge blir hovedland under bokmessen i Frankfurt i 2019. Dette er verdens største salgsmesse for bøker, og det å være hovedland vil gi betydelig internasjonal oppmerksomhet til norsk litteratur, men også andre deler av norsk kultur. NORLA gjør med sitt arbeid en solid innsats allerede, og med Norge som hovedland skapes det ekstra engasjement og forventning også i det barnelitterære miljøet.

– Det er på barnebokfeltet vi har sett den største økningen i antall oversettelser de senere årene. Vi i NORLA gleder oss til å bygge videre opp under denne utviklingen frem mot Frankfurt 2019 – og i årene deretter, sier direktør Margit Walsø i en kommentar til Norsk barnebokinstitutt i forbindelse med rundebordskonferansen.

 

Hva som kommer ut av rundebordskonferansen gjenstår å se, men kulturministeren og politisk ledelse i Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet hadde foruten NORLA invitert Stiftelsen Danse- og Teatersentrum, Office of Contemporary Arts, Norsk Filminstitutt, Norwegian Crafts, Music Norway og DOGA i nettverket Norwegian Arts Abroad. I tillegg hadde de sju organisasjonene invitert med en sentral, privat aktør som jobber med eksport innen den respektive bransjen. Daglig leder for Øyafestivalen, Tord Krogtoft, deltok sammen med representanter fra Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet og Innovasjon Norge.

linda_c_hofstad_helleland_foto-thomas_haugersveen_statsministerens_kontor-hoyoppl1

Kulturminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Thomas Haugersveen/Statsmimisterens kontor

– Vi trenger å diskutere hvordan vi kan få enda flere norske kulturprodukter og talenter ut i verden – samtidig som vi sørger for inntektsstrømmer tilbake til de norske bransjene som igjen kan investeres i ny kunst og nye talenter. Tidligere i år har jeg vært i Bergen og Trondheim for å møte musikkmiljøet, og nå skal vi møte flere aktører i den kreative næringen. Jeg er spent på å få flere innspill til hvordan regjeringen kan bidra til å løfte næringen fremover, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland i pressemeldingen fra departementet.

– Våre ambassader rapporterer at norsk kunst og kultur er sterkt etterspurt internasjonalt. Blant annet ser vi at satsingen på å invitere internasjonale gjester til norske festivaler gir god uttelling. Det er nå viktig å samle aktørene i bransjene for å diskutere hvordan vi kan benytte oss av og bygge videre på den oppmerksomheten norsk kultur får internasjonalt, sa utenriksminister Børge Brende.

 

Sted: Munch-museet, festsalen

Tid: Fredag 12. august, kl. 1215-1325

 

 

Relaterte saker:
På Øya for å selge norsk kultur, Aftenposten Osloby 14.8
Norge hovedland på verdens største bokmesse – Regjeringen 12.5
Jubel over at Norge blir hovedland ved bokmessen i Frankfurt i 2019 – NORLA 12.5
Norge blir gjesteland i Frankfurt i 2019 – DNF 12.5

Relaterte innlegg