Hopp til innholdet

Økt kulturbudsjett i 2020

Statsbudsjettet

Illustrasjon

Regjeringen la i dag, mandag 7. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett. Kulturbudsjettet oppgis å få en økning på 6,7 prosent.

I en pressemelding fra Kulturdepartementet står det at kulturbudsjettet for 2020 er foreslått økt med 4,9 milliarder kroner sammenliknet med saldert budsjett for 2019, mesteparten av dette er på grunn av at NRK nå skal finansieres over kulturbudsjettet, men justert for dette er økningen fortsatt 850 mill. kroner, cirka 6,7 prosent.

Kulturminister Trine Skei Grande lanserte hovedtrekkene i kulturbudsjettet i Nasjonalbiblioteket på budsjettdagen. Budsjettet ble presentert som en oppfølging av kulturmeldingen, som ble lagt frem i fjor haust. Under lanseringen sa Grande at kulturbudsjettet viser at regjeringen tar ansvar for kulturell utvikling og sørger for ytringsfrihetens infrastruktur.

I tallene finner vi en stor satsing på digitalisering av kulturarven, blant annet gjennom 87 millioner kroner til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, som vil gjøre det mulig for Nasjonalbiblioteket å digitalisere både sin egen samling og materiale fra museum over hele landet.

Kulturminister Trine Skei Grande

Kulturminister Trine Skei Grande, foto: Mona Lindseth / Kulturdepartementet

– Tilgang til kulturarven er en demokratisk rett. Alle skal derfor ha enkel tilgang til den felles kulturarven, og mest mulig kulturarvmateriale må bevares og gjøres tilgjengelig for fremtiden. Regjeringens omfattende satsing på digitalisering ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana bidrar til dette. Med 70 nye arbeidsplasser vil det bli mulig å digitalisere enda mer av kulturarvmaterialet vårt i et raskere tempo, sier Grande i en pressemelding.

På kulturbudsjettet finner vi også satsningsområder som nasjonale kulturbygg, mediestøtte, film og dataspill. I tillegg setter regjeringen av 9,3 millioner mer til språktiltak. Som varslet gjennom budsjettlekkasjer gis det også 24,5 millioner kroner til ulike kulturtiltak som skal stimulere til mangfold og integrering, og til arbeid mot fattigdom.

– Vi skal ha et kulturliv som har rom for alle, uavhengig av kulturell eller sosial bakgrunn, kjønn, funksjonsevne, religion, seksuell orientering, etnisitet, nasjonalitet eller alder, sier kulturministeren.

Budsjettforslaget gir også rom for 37 nye stipendhjemler til kunstnere, og stipendene økes med 3,2 prosent. Totalt øker Statens kunstnerstipend med nær 22 millioner kroner i dette budsjettet. Utvalget for Statens kunstnerstipend hadde i sin budsjettsøknad ønsket seg 105 nye hjemler.

Norsk barnebokinstitutt får i budsjettforslaget kr 12 420 000, som gir en prosentøkning på 2,69. Til sammenligning anslås det i nasjonalbudsjettet at konsumprisindeksen vil øke med 2,3 prosent i 2020.

Relaterte innlegg