Hopp til innholdet

Om artikkelsamlingen Kunstnerisk forskning og utviklingsarbeid

Kunst er resultat av kunstneriske utforskende prosesser. Når prosessene blir dokumentert og reflektert over kalles det kunstnerisk utviklingsarbeid, og det er likestilt med forskning. I denne artikkelsamlingen har vi samlet refleksjoner over kunstneriske prosesser i tilknytning til egen og andres arbeid med å skape og formidle barne- og ungdomslitterær kunst.

I «Hva funker?» Hva funket ikke? rapporterer Hilde Hagerup og Helene Uri fra et skrivekollektiv med tre forfattere og en gruppe ungdom som sammen skrev en novelle og diskuterte hva slags språk som fungerer i litterære tekster for ungdom. Fra rapporten er det lenket til novellen, «Visste du at glass er laget av sand?», som er skrevet av Julie Ngo, Kristine Helland, Marina Fjellvang, Kjartan Oftedal Nilsen, Kristina Pettersen, Sindre Scheffels, Helene Uri, Assad Nasir og Hilde Hagerup sammen.

Da Helene Uri skrev ungdomsromanen Stillheten etterpå (2018) utforsket hun samtidig de kunstneriske prosessene som fører til at en litterær person får liv. Birgitte Eek har intervjuet henne om de kunstneriske prosessene i Å tenke det, skape det, men å beskrive det?. Og Helene Uri har selv skrevet et essay der hun reflekterer over de kunstneriske prosessene, Jeg håndhilser før jeg penetrerer.

Tyra Teodora Tronstad innrømmer at hun elsker Skam. I Julie Andems metode. Hva skjønnlitterære forfattere kan lære av Skam går hun dypere ned i hvorfor. Hva er det Julie Andem gjør som hun ikke selv har gjort når hun skriver?

I Bok reis deg! På leting etter kvaliteter i den tredimensjonale bildeboka beskriver Hilde Kramer arbeidet med å lede studenter inn i ulike arbeidsprosesser med tredimensjonale bildebøker.

Norsk barnebokinstitutts forskningsprosjekt Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse (2016 – 2018) undersøkte blant annet hva Den kulturelle skolesekken betyr for barne- og ungdomslitterære skrivekunst- og formidlingsprosesser. Tre skrivekunstnere deltok i prosjektet. Hilde Hagerup har skrevet en artikkel hvordan hun utfordret seg selv til å invitere barn til Medvirkning i praksis – et forsøk på å komme meg ut på glattisen. Hun har også samtalt med de to andre forfatterne som deltok i prosjektet, Endre Lund Eriksen og Anna Fiske. Samtalene kan leses i – En kunstnerisk opplevelse i seg sjøl – intervju med Endre Lund Eriksen og i Å holde fast på fantasien – intervju med Anna Fiske.

I Å formidle det ubeskrivelige – om krig og Holocaust som kunst for barn og unge oppsummerer Birgitte Eek og Kristin Ørjasæter Norsk barnebokinstitutts seminar Holocaust som kunst for barn og unge. Hvordan utforske Holocaust og Holocaust-kunsten. Kjersti Lersbryggen Mørk, Marianne Kaurin, Hilde Kramer og Fredrik Rysjedal presenterte ulike innganger til å forstå hvordan denne tematikken kan formidles kunstnerisk. Og Cecilie Broch Knudsen kommenterte de kunstneriske og vitenskapelige inngangene til problemstillingen.

Vil du vite mer om hva kunstnerisk utviklingsarbeid er, les her.

Relaterte innlegg