Hopp til innholdet

Millionsatsing på leselyst

I et stramt budsjett satser regjeringen på leselyst-strategi. Norsk barnebokinstitutt, Foreningen !les og Leser søker bok mottar 1 million hver.

Kulturdepartementets pressemelding:
Satsar meir for å få fleire til å lese bøker – regjeringen.no

I Kulturdepartementets budsjettforslag heter det i innledningen om hovedprioriteringene: Regjeringen vil styrke litteratur- og leselysttiltak med en økning på 1 mill. kroner hver til organisasjonene Foreningen !les, Leser søker bok og Norsk barnebokinstitutt. Regjeringen vil prioritere prosjekt- og utviklingsmidler til bibliotekfeltet når overskuddet av spillemidler til kulturformål skal fordeles i 2023.

– Dette er en viktig prioritering, sier direktør Kristin Ørjasæter ved Norsk barnebokinstitutt. – Den styrker vårt arbeid med å gjøre litteraturen tilgjengelig også for de barn og unge som i dag ikke får litteratur tilpasset deres behov.  

Norsk barnebokinstitutt arbeider for at alle barn, uavhengig av språktilhørighet og funksjonsnivå, skal få gode litterære opplevelser. Mange barn har god tilgang til litteratur, noen barn får knapt et eneste tilbud. Derfor er det behov for nye former for litteratur og formidling, rettet mot dem som ikke blir omfattet av det tradisjonelle tilbudet.

– Leselyststrategien må prioritere flerspråklige og barn med ulike behov for å sikre at alle får tilgang til god litteratur, fortsetter Ørjasæter. – Denne bevilgningen er en god start.

Relaterte innlegg