Hopp til innholdet

Sameløft i kulturmeldingen

Kulturminister Linda Hofstad Helleland vil løfte samisk kultur, foto: Martin B. Andersson/Kulturdepartementet

Kulturministeren vil kartlegge og løfte frem samiske kunst- og kulturuttrykk i forbindelse med ny kulturmelding.

Kulturdepartementet vil kartlegge hvilken plass samiske kunstuttrykk har i alle deler av samfunnet vårt. Videre vil de lage en strategi for å løfte frem samiske kunst- og kulturuttrykk.

–Samisk kunst og kultur må få en enda tydeligere stemme i Norge. Alle vi som bor i Norge må anerkjenne den samiske kulturarven som en del av vår samlede identitet, og vi må sørge for at publikum over hele landet får mulighet til å bli kjent med den, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding fra departementet.

Kulturminsteren trekker videre frem Den kulturelle skolesekken, Nasjonalmuseet, landsdekkende turnévirksomhet for Beaivváš-teatret og mer samisk kultur og joik på TV som eksempler på samiske produksjoner. Kulturdepartementet har i dag, 10. november, sitt første møte med Sametingets administrasjon om kulturmeldingen, og har lagt opp til nært samspill med Sametinget om dette. Sametingspresident Aili Keskitalo setter i følge pressemeldingen pris på initiativet:

–Dette er et viktig steg på veien til å skape større forståelse for samisk kultur og samfunn, og hvis intensjonene blir fulgt opp kan det på sikt bety et løft for samisk kunst og kultur.

Relaterte innlegg