Hopp til innholdet

Samisk bokhylle i vårt bibliotek

Veronica Salinas og Karen Anne Buljo leser
Veronica Salinas & Karen Anne Buljo leser / Veronica Salinas & Karen Anne Buljo lohká Áfruvvá

Mandag 30. oktober markerte vi den samiske barnelitteraturens plass på Norsk barnebokinstitutt i samarbeid med Sálas-Samisk avis-og forleggerforening, og med Cizaš, Oslo sámi mánáidgárdi, Oslo samiske barnehage som gjester.

I vårt bibliotek har vi all barne- og ungdomslitteratur som er utgitt de siste 3 årene, på norsk og samisk, og Nasjonalbiblioteket har samlet all barne- og ungdomslitteratur, også den samiske. Disse bøkene kan lånes og leses.

– Vi er glade for at våre studenter nå kan finne barne- og ungdomslitteratur utgitt på samisk de siste tre årene her på instituttet, sier Nisrin Maktabi-Barkouki, direktør i Norsk barnebokinstitutt.

– Det er viktig at samiskspråklig barne- og ungdomslitteratur er synlig på lik linje med norskspråklig litteratur for å synliggjøre mangfoldet, sier Marit Alette Utsi fra Sálas.

Samisk litteratur i bibliotekene finner man på folkebibliotek, Samisk bibliotektjeneste – Sámi girjerádjubálvalus og på Sametingets bibliotek


Vuossárgga golggotmánu 30.b. čalmmustahtiimet sámi mánáidgirjjálašvuođa saji mánáidgirjeinstituhtas (Norsk barnebokinstitutt) ja bovdejuvvon guossit ledje Sálas – Sámi lágádus ja aviisasearvi ja Cizáš Oslo sámi mánáidgárdi.

Min girjerádjosis mis lea buot mánáid- ja nuoraidgirjjálašvuohta mii lea almmuhuvvon 3 maŋimuš jagis, dárogillii ja sámegillii, ja Nationálabibliotehka lea čohkken buot mánáid- ja nuoraidgirjjálašvuođa, maiddái sámi girjjálašvuođa. Dáid girjjiid sáhttá luoikkahit ja lohkat.

– Mii leat ilus go min studeanttat dál sáhttet dáppe instituhtas gávdnat mánáid- ja nuoraidgirjjálašvuođa mii lea almmuhuvvon golmma maŋimuš jagis, lohká mánáidgirjeinstituhta (Norsk barnebokinstitutt) direktevra Nisrin Maktabi-Barkouki.

– Lea dehálaš ahte sámegiel mánáid- ja nuoraidgirjjálašvuohta oidno seamma olu go dárogiel girjjálašvuohta vai girjáivuohta boahtán ovdan, lohká Sálasa Marit Alette Utsi.

Sámi girjjálašvuođa gávdná álbmotgirjerádjosiin, Sámi girjerádjobálvalusas ja Sámedikki girjerádjosis.

Relaterte innlegg