Hopp til innholdet

Seminar om Aimée Sommerfelts forfatterskap

Arrangementskomiteen for seminaret f.v. Inger-Kristin Larsen Vie, Silje Hernæs Linhart fra Høgskolen i Innlandet og Madelen Brovold fra OsloMet, illustrasjon: Tiril Valeur og foto: Harald Bergh

Doktorgradsstipendiat Kjersti Lersbryggen Mørk fra instituttet har deltatt på et forskningsseminar om Sommerfelt, som også skal bli til en antologi.

Den 16. november ble det arrangert et forskningsseminar viet Aimée Sommerfelts forfatterskap ved Høgskolen i Innlandet på Hamar, i regi av forskergruppa NORLITT. Arrangementskomiteen besto av Madelen Brovold fra OsloMet, og Inger-Kristin Larsen Vie og Silje Hernæs Linhart fra Høgskolen i Innlandet. Seminaret hadde som mål å kaste lys over en spennende og viktig forfatter som var virksom i et halvt århundre, og som var en pioner på mange tematiske områder innen norsk barne- og ungdomslitteratur.

Forskningsbibliotekar Anne Kristin Lande fra Nasjonalbiblioteket

Til tross for at Sommerfelt var svært produktiv, enormt mye lest og også oversatt til mange språk, er hennes forfatterskap likevel relativt lite forsket på. Det er derfor planlagt å lage en antologi basert på innleggene fra seminaret, som skal utgis i 2025, i anledning 50-årsmarkeringen for Sommerfelts bortgang.

Kjersti Lersbryggen Mørk
doktorgradsstipendiat

En rekke sider av Sommerfelts mangfoldige forfatterskap presentert på seminaret. Dagen ble innledet med et åpningsforedrag av forskningsbibliotekar Anne Kristin Lande fra Nasjonalbiblioteket, som tidligere har jobbet ved instituttet. Hun ga en spennende og grundig innføring i Sommerfelts liv og virke. Tidligere direktør for instituttet, Karin Beate Vold, holdt et foredrag om romanen Ung Front (1945). I tillegg til arrangørene fikk vi også høre innlegg fra Svein Slettan, Tove Sommervold, Siri Fürst Skogmo og Bente Christensen. Kjersti Lersbryggen Mørk, er doktorgradsstipendiat her ved instituttet, og arbeider med en avhandling om ondskap i barnelitteraturen. Hun holdt et innlegg med tittelen ’Ikke bare fred’. Holocaust, tale og taushet i Aimée Sommerfelts Miriam (1950 og 1960) og Marianne Kaurins Nærmere høst (2012) Fullt program finnes her.

Arrangementet var preget av en felles følelse blant både publikum, seminardeltakere og arrangementskomité av at det var viktig å få løftet fram dette spennende forfatterskapet.

Relaterte innlegg