Hopp til innholdet

Nå kan du søke på masterstudiet for forfattere

Vi planlegger nå oppstart av Nordens første masterstudium i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling – vi åpner for søknader og opptaksprøve.

Søknadsfrist: 10. mai 2020

Det akkrediterte masterstudiet i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling har som mål å utdanne nytenkende forfattere med litterær innsikt, som har kompetanse i å skrive for ulike plattformer, og som kan reflektere over og dokumentere sin egen skriveprosess og formidle litteratur til barn og unge.

For forfattere, av forfattere

Om studiet

  • 2-årig masterstudium på heltid
  • 120 studiepoeng
  • Semesteravgift: kr 20 000
  • Studiet gir rett til lån i Satatens lånekasse for utdanning
  • Studieplan med læringsmålene for studiet (PDF)
  • Søknadsfrist 24. april 2022
  • Studiestart 22. august 2022

Studiet ledes av forfatter Hilde Hagerup, som er professor i barnelitterær skrivekunst. Hun har med seg, blant andre, forfatter og professor Bjørn Sortland og forfatter og illustratør Alice Lima de Faria.

– Dette skal bli et barne- og ungdomslitterært laboratorium, et sted for å teste og eksperimentere med både sjanger og plattform, sier Hilde Hagerup.
– Vi lar studentene fordype seg i egne prosjekter, og benytter forelesere som svarer til studentenes behov. Studentene skal lese og drøfte hverandres prosjekter underveis i skriveprosessen, utdyper hun.
– Og så skal de utforske ulike måter å formidle litteratur på til barn og unge, legger hun til.

Mangfold av stemmer

Masterstudentene ved Norsk barnebokinstitutt vil få spisskompetanse i å skrive og formidle litteratur for barn og unge, og vi ønsker at kandidatene bidrar til faglig utvikling på barne- og ungdomslitteraturfeltet. For å oppnå dette bør studentgruppen bestå av et mangfold av stemmer og erfaringer.  Vi ønsker oss søkere med mange ulike erfaringer. 

Relaterte innlegg