Hopp til innholdet

Søk på NBI-stipendet

Kari Skjønsberg i Universitetsbiblioteket i 1961
Kari Skjønsberg i studiemagasinet ved Universitetsbiblioteket i 1961, ukjent fotograf, fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek / DigitaltMuseum (cc)

NBI-stipendet på 100 000 kroner utlyses fra Kari Skjønsbergs Fond.

Kari Skjønsberg (1926-2003) var forsker i barnelitteratur ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole (nå OsloMet, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag).

NBI-stipendet gis til arbeid med et avgrenset prosjekt. Det er et rekrutteringsstipend som tildeles yngre forskere, formidlere eller kunstnere. Fondets formål er å rekruttere og stimulere til forskning og forskningsformidling innen fagfeltet barne- og ungdomslitteratur.

Prosjektet skal formes som et utforskende arbeid innen barne- og ungdomslitteratur. Det kan gjennomføres som et vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid. Det vil si at forskningen enten kan foregå barne- og ungdomslitteratur eller gjennom kunstnerisk arbeid med barne- og ungdomslitteratur. I begge tilfeller skal arbeidet ha en utforskende karakter.

Resultatet av det utforskende arbeidet skal formidles. Aktuelle formidlingsformer kan for eksempel være bok, artikkel, utstilling, film, podkast og foredrag. Tidspunktet for formidlingen avtales med styret for Kari Skjønsbergs Fond.

Søknadsfrist er 2. januar 2024. Avgjørelse meddeles 1. februar 2024.

Søknaden skal inneholde:

  • Kort tekst, der søkeren redegjør for motivasjon for å arbeide med prosjektet
  • CV
  • Prosjektbeskrivelse på 1–3 sider med problemstilling, materiale, teori og metode, tidsplan det utforskende arbeidet samt formidlingsplan

Søknaden skal skrives på et skandinavisk språk og sendes på e-post til: post@barnebokinstituttet.no

Trenger du mer informasjon, kan du kontakte styreleder Kristin Ørjasæter (tlf: 416 82 158, eller e-post: kristin.orjasater@barnebokinstituttet.no).

Relaterte innlegg