Hopp til innholdet

Statusrapport: sakprosa for barn

Hva er sakprosa for barn, og hvordan står det til med den? Dette vil Dag Larsen, Anniken Bjørnes og Svein Hammer forsøke å finne ut av under Fakta F – Sakprosafestivalen i Trondheim.

Hva er tilstanden for sakprosa for barn i Norge? Hvordan definere sakprosa for denne aldersgruppen, og hvordan skiller den seg fra sakprosa rettet mot voksne? Dette står på programmet når Anniken Bjørnes og Dag Larsen møtes til samtale ledet av Svein Hammer i Rådhussalen ved Trondheim folkebibliotek. Statusrapport: sakprosa for barn finner sted Lørdag 3. november kl 13.00–14.00

Fakta F

Fakta F – Sakprosafestivalen i Trondheim arrangeres 2.–4. november for tredje gang. Festivalen er én av fire sakprosafestivaler i Norge som arrangeres av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Fakta F presenterer innledere, møteledere og arrangement som beveger seg over skillelinjene mellom fagfelt, kunstfelt og forventninger. Her vil du møte undersøkelser av sakprosaens grenser, Europas grenser, generasjonsgrenser og linjer mellom det målbare og det verdifulle. Samtidig beveger også festivalen seg på tvers av de etablerte skillelinjene mellom kunstarter og tematiske avgrensninger.

Grenseland

Larsen har også skrevet et innlegg om sakprosa for barn på Sakprosasiden. Der skriver han om hvordan det ikke alltid er tette skott mellom sakprosa og skjønnlitteratur i barnelitteraturen, og om hvorfor dette er viktig for barneleseren:

Den litterære institusjonen er organisert langs to skillelinjer. Den ene handler om barn versus voksne. Den andre om sakprosa i motsetning til skjønnlitteratur. Disse skillelinjene skaper mange vansker for den barnelitterære sakprosaen, der fortellingens betydning er stor

 

Relaterte innlegg