Hopp til innholdet

Styrk lovverket for skolebibliotekene

Norsk barnebokinstitutt har sammen med 10 andre organisasjoner sendt brev til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen med anmodning om å styrke skolebibliotekene.

Skolebibliotek var også tema under Norsk Bibliotekforenings stand på Arendalsuka 2016.

Foto: Pixabay.com

Mange kommuner er flinke til å satse på skolebibliotekene sine, men de fleste er det ikke. Dagens lov og forskrift om skolebibliotek sier ingenting om hvordan skolebibliotek skal drives eller hvilke ressurser skolebiblioteket skal ha. Det er på tide med en styrking av skolebibliotekene som sikrer elevene hjelp og medvirkning i læring og utvikling.

Organisasjonene som har støttet brevet sammen med oss er Foreningen !les, Leser søker bok, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Forfattersentrum, Fagforbundet, Norsk Barnebokinstitutt, Bibliotekarforbundet, Kulturforbundet, Skolenes landsforbund og Utdanningsforbundet.

 

Vi ønsker at

  • skolebiblioteket settes i sammenheng med læreplanene og blir en del av skolens pedagogiske planverk
  • skolebiblioteket har kvalifisert bibliotekfaglig kompetanse
  • skolebiblioteket er åpent og bemannet i skolens åpningstid
  • skolebiblioteket ligger i egnede lokaler i skolen eller i rimelig avstand fra skolen slik at biblioteket kontinuerlig kan benyttes i elevenes læring
  • skolebiblioteket inneholder en relevant boksamling innenfor fag- og skjønnlitteratur, digitale verktøy og andre medier
  • skolebiblioteket formidler litteratur tilpasset elevenes evner og deres måte å lære på, fremmer språkutvikling og stimulerer til lesing gjennom å gi elevene gode leseopplevelser
  • det tas større ansvar for utviklingen av skolebibliotekene og at anbefalingene som ble gitt i Evaluering av program for skolebibliotek 2009-2013 følges opp
  • det føres tilsyn med at skoleeierne gir elevene tilgang til tilrettelagte skolebibliotek
  • skolebibliotek skal utvikles til å bli en formidlingsarena for blant annet litteraturformidling gjennom den kulturelle skolesekken

Les hele brevet til kunnskapsministeren.

 

Relaterte innlegg