Hopp til innholdet

Interesse for norsk barnelitteratur i Kairo

Nisrin Maktabi-Barkouki formidler norsk barnelitteratur til barn i Kairo. Foto: Niklas R. Lello

Hva var Norsk barnebokinstitutts rolle da vi brakte norsk barnelitteratur til fem millioner arabiskspråklige lesere i Kairo?

Nå har det gått noen uker siden vi i Norsk barnebokinstitutt (NBI) kom hjem igjen fra en ukes lang deltakelse på den internasjonale bokmessen i Kairo, der vi var samarbeidspartner med NORLA. Med oss i bagasjen har vi utallige opplevelser, menneskemøter og nye bekjentskap som vi gleder oss til å bli bedre kjent med.

Cairo International Bookfair, som i 2024 ble arrangert for 55. gang, har en lang historie og godt omdømme i Midtøsten og Nord-Afrika. Det er den eldste bokmessen i regionen, og har opptil fem millioner besøkende årlig. Gjestelandet, eller Guest of Honor Country, presenterer smakebiter fra deres litteratur, lesekultur og forfattere for Egypt og den arabiske verden.

Instituttets ansatte og samarbeidspartnere utenfor hall 3 på messeområdet, foto: Niklas R. Lello
Steffen Sørum i samtale med Sherin A. Wahab på den norske standen, foto: Niklas R. Lello

Som et nasjonalt utdannings- og kunnskapssenter for barne- og ungdomslitteratur, var det naturlig at vi ville delta på bokmessen i samarbeid med NORLA. Hos oss er flere av våre ansatte barne- og ungdomsbokforfattere og illustratører med spisskompetanse i å formidle kunnskap om den norske barne- og ungdomslitteraturen og kreativ skriving. Flere har fått sine bøker oversatt til arabisk og Norsk barnebokinstitutt har i tillegg et mål om å styrke våre internasjonale relasjoner. Gjennom å lære om andres litterære tradisjoner mener vi å kunne berike våre utdanninger, vår forskning og fagutvikling, og hente inn nye perspektiver som kan styrke den allerede gode norske barne- og ungdomslitteraturen.

Formidlingsleder Birgitte Eek og direktør Nisrin Maktabi-Barkouki utarbeidet programmet sammen med en intern arbeidsgruppe. Vårt bidrag varte fra 31. januar til 5. februar, og inneholdt hele 51 programposter på fem ulike lokaliteter på bokmessens område i tillegg til flere formidlingsopplegg på biblioteket i Alexandria tjue mil nordvest for Kairo. Vår deltakelse ble finansiert over instituttets driftsbudsjett.

Planleggingsmøte med bokmessen i november 2023

Litteraturformidling i ulike former

Bokmesseadministrasjonen var opptatt av at det barnelitterære programmet skulle være innovativt, og gjerne inneholde musikalsk opptreden og annen form for alternativ litteratur­for­midling. Dette kom frem under et planleg­gings­møte med bok­mes­sea­dministrasjonen i Kairo i november 2023. Egypt har en svært ung befolkning og det er stort behov for gode bøker for barn og unge.

Å utvikle nye former for litteraturformidling er noe vi jobber mye med innen utdanning og forskning, så det var gledelig å høre at dette var noe egypterne også var opptatt av, og det ble dermed også en viktig del av vår egen planlegging.

I programperioden bestod programmet daglig av:

  • To-språklige høytlesninger i Children’s Hall
  • Illustrasjonsverksted, filmvisning eller workshops i Children’s Hall
  • Forfattermøter på den norske standen, Guest of Honour Stand
  • Panelsamtaler med egyptiske barne- og ungdomsbokforfattere, illustratører og akademikere innen kreativ skrivekunst i Guest of Honour Hall
  • Skatekurs som del av alternativ litteraturformidling på bokmesseområdet
  • Musikalske konserter på sceneområdene
Karen Anne Buljo trakk et imponerende publikum da hun joiket fra en av utescenene, foto: Niklas R. Lello

Vi hadde også satt av en dag i programmet der vi gikk nærmere inn på samisk historie, kultur og litteratur, egypternes store glede – tydeligvis fant joiken en gjenklang i det egyptiske publikumet. Vi arrangerte også tospråklige opplesinger av samisk barnelitteratur på arabisk og samisk, med innslag av joik. Dette resonerte godt hos det lokale barnepublikummet.

Det var i all hovedsak de ansatte skrivekunstnerne ved Norsk barnebokinstitutt som sto for programpostene. Men vi hadde med oss ytterligere noen av Norges fremste barne- og ungdomsbokforfattere innen ulike sjangre, og med tilleggskompetanse vi kunne dra nytte av i vårt program.

Karen Anne Buljo (t.h.) i samtale med Endre Lund Eriksen (t.v.), arabisk tolk i midten.

Eksterne bidragsytere til vårt program

Bjørn Sortland: tidligere professor i skrivekunst ved Norsk barnebokinstitutt og prisvinnende barne- og ungdomsbokforfatter som også har blitt oversatt til arabisk med boken «Rød, blå og litt gult». Flere av hans bøker har handling som foregår i Egypt. Hans rolle som renommert og etablert norsk BU-forfatter oversatt til arabisk, i tillegg til å være professor i skrivekunst, var viktig i møtet med det egyptiske publikumet og forlagsbransjen, ikke minst i møtet med det egyptiske akademiske miljøet og biblioteket i Alexandria.

Nora Dåsnes: vinner av Nordisk litteraturpris for barn og unge i 2023. Hennes rolle som ung forfatter og illustratør med fokus på bærekraft, klima og sosiale endringer er midt i blinken for publikum siden det i Midtøsten er tematikk som – på sin måte – står høyt på agendaen.

Eldrid Johansen: egyptolog, barnebokforfatter som har skrevet flere bøker med Egypt som tematikk, musiker og skater. Eldrid Johansen har vært helt vesentlig i skatekursene for kvinnelige deltakere. Hennes unike kombinasjon av ulike «talenter» og i tillegg til å være egyptolog og barnebokforfatter, var en klar styrke i vårt program.

Karen Anne Buljo: Leder av Sámi Juoigiid Searvi (Samisk joikeforening), samisk kulturambassadør, barnebokforfatter og vår egen masterstudent ved NBI. Hennes bidrag i samisk kultur- og litteraturformidling, joik og høytlesing av egne bøker på samisk var en viktig måte å synliggjøre den samiske barne- og ungdomslitteraturens plass.

Marit Alette Utsi: Leder for den samiske forlegger- og avisforeningen Sálas og samisk barnebokforfatter. Hennes bidrag i samisk kultur- og litteraturformidling samt høytlesing av egne bøker på samisk var en viktig måte å synliggjøre den samiske barne- og ungdomslitteraturens plass.

Christine Larsen: Frivillig skater og instruktør fra Girlskate crew. Også viktig for gjennomføring av skatekurs med kvinnelige deltakere.

Barn som deltar i workshop i Children’s Hall, foto: Niklas R. Lello

Arrangementer hadde generelt godt oppmøte, og det var et interessert publikum som møtte oss. De engasjerte seg med spørsmål både under og etter arrangementene, i større grad en det vi er vant med hjemmefra. Vi var forberedt på at vi kunne støte på kulturelle, religiøse og politiske fallgruver i de ulike samtalene. Det er klare kulturelle forskjeller mellom Norge og Egypt, og det var tidvis tydelige forskjeller i synet på hva barnelitteratur skulle være og gjøre. De mest «pikante» spørsmålene kom fra publikum selv.

Publikum var også ved flere anledninger interessert i hvordan Norge og det norske folket forholdt seg til den pågående konflikten i Gaza, som grenser til Egypt. Noen lurte blant annet på hvordan konflikten ville spille inn i den norske barne- og ungdomslitteraturen.

Skateboard-verksted

I Children’s Hall, der vi daglig holdt våre tospråklige høytlesninger, hadde filmvisning og tegneworkshops, fikk vi gode og nære møter med foreldre og barn i ulike aldre. Om temaet var monstre fra Dunderly-universet, pirater eller havfruer, flokket barna seg så snart den sprakende mikrofonen annonserte at det var på tide med høytlesningsstund på både norsk og arabisk. Forfatterne møtte et utelukkende engasjert og nysgjerrig barnepublikum, med vidåpne øyne og ivrig deltakelse.

Skateboard-kurs utenfor Children’s Hall, foto: Niklas R. Lello

Særlig vil vi trekke frem vårt formidlingsopplegg rundt bokserien Girlskate, skrevet av egyptolog, forfatter og skater Eldrid Johansen og Steffen Sørum, som i tillegg til å drive med skateboard er fagleder for vår forfatterutdanning på bachelornivå. Sammen med skateboard-utøver Christine Larsen arrangerte de daglige skateboard-kurs for barn utenfor Children’s Hall. De hadde fått trykket opp et utdrag fra en av Girlskate-bøkene som var oversatt til arabisk. Alle som deltok, fikk med seg et Girlskate-klistremerke i tillegg til bokutdraget. Det er ingen overdrivelse å si at over 200 barn, med foreldre, daglig var innom denne arrangementet, og det var stor pågang og mange glis.

Dette stuntet krevde mye logistikk og planlegging i forkant, og var også krevende å gjennomføre, men vakte også stor oppmerksomhet og fikk mye omtale i egyptiske medier.

Norges ambassadør til Egypt, Hilde Klemetsdal, på den norske standen under ett av våre arrangementer, foto: Niklas R. Lello

Det er generelt stor medieoppmerksomhet rundt bokmessen, og rundt alle arrangement i regi av gjestelandet. Vi var intet unntak.

På markeringen av samenes dag, kom den norske ambassadøren til Egypt med en stor gruppe ansatte fra ambassaden for å få med seg flere av programpostene vi hadde om samisk historie, kultur og litteratur.

Reisefølget på en utflukt til pyramidene i Giza

Kairokveld

Vårt mål som samarbeids­partner med NORLA på bokmessen var ikke kun å bringe norsk barne- og ungdoms­litteratur til Egypt og den arabisk­talende befolkningen. Vi hadde også et ønske om å til­knytte oss nye kontakter innen akademia, barne­­litterær skrive­­kunst, illustrasjon og forlag, som vi både kan lære av, bruke i utdanningene våre og i forsknings- og formidlings­arbeidet ved Norsk barnebok­institutt.

Med god hjelp av Sherin Wahab, konsulent ved NORLA, klarte vi å komme i kontakt med Ain Shams University i Kairo som tilbyr kreative skrivekurs som et ledd i deres litteratur og språkutdanninger. Der har vi blitt særskilt godt kjent med Dr. Nardeen al-Atrouzy og hennes nettverk. De har vært viktige bidragsytere i våre panelsamtaler i Kairo og vil være selvskrevne gjester når vi i juni inviterer til en Kairo-kveld der vi, i omgivelser som minner om Bazaren i Kairo, vil holde ulike foredrag og samtaler rundt vår deltagelse på bokmessen i Kairo og besøk til biblioteket i Alexandria – som siden det er tegnet av det norske arkitektkontoret Snøhetta har et spesielt og nært forhold til Norge. Mer informasjon om dette kommer senere.

Samlet sett har det vært viktig for oss i Norsk barnebokinstitutt å være en solid samarbeidspartner, levere og ikke minst gjennomføre et ambisiøst, rikt og kvalitetsmessig sterkt program som speiler oss og den norske barne- og ungdomslitteraturen.

Vi gleder oss til fremtidige, spennende samarbeid med NORLA og det øvrige lesefeltet!

Relaterte innlegg