Hopp til innholdet

Utlysning av NBI-stipendet 2022

Hannah Aukland mottok NBI-stipendet i 2018, foto: Niklas R. Lello

Fra Kari Skjønsbergs fond utlyses NBI-stipendet 2022.

Kari Skjønsberg (1926-2003) var forsker i barnelitteratur ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole (nå OsloMet, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag). Fondets formål er å rekruttere og stimulere til forskning og forskningsformidling innen fagfeltet barne- og ungdomslitteratur, enten i form av vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid. Det vil si at forskningen enten kan foregå på barne- og ungdomslitteratur eller gjennom kunstnerisk arbeid med barne- og ungdomslitteratur. I begge tilfeller skal arbeidet ha en utforskende karakter, og resultatet skal være delbart. Aktuelle formidlingsformer kan være bok, vitenskapelig artikkel eller avhandling, utstilling, film, podkast.

Stipendet er på kr 100 000

Mottakeren av NBI-stipendet 2022 forplikter seg til å presentere arbeidet i regi av Norsk barnebokinstitutt. Formidlingssjanger (foredrag, rapport e.l.) må fremgå av søknaden, men kan endres etter godkjenning av styret i Kari Skjønsbergs fond. Tidspunktet for presentasjonen avtales også med styret.

Søknaden skal inneholde:

  • Kort tekst, der søkeren redegjør for motivasjon for å arbeide med prosjektet
  • CV
  • Prosjektbeskrivelse på 1–3 sider med problemstilling, materiale, teori og metode, tidsplan og plan for presentasjonen

Søknaden skal skrives på et skandinavisk språk og sendes på e-post til: post@barnebokinstituttet.no

Søknadsfristen er 15. januar 2022

Trenger du mer informasjon, kan du kontakte styreleder Helene Uri (tlf: 95 16 41 02 eller e-post), eller direktør Kristin Ørjasæter (tlf: 41 68 21 58 eller e-post).

Her kan du lese mer om NBI-stipendet

Relaterte innlegg