Hopp til innholdet

Veronica Salinas om litteraturformidling med grafiske symboler på ISAAC-konferansen

Foto: Camilla Heimstad Bergseng

I juni 2022 publiserte vi forskningsresultater om formidling av litteratur med ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) for barn mellom fire og seks år. Etter dette har vi opplevd stor interesse på feltet, og startet flere samarbeid med andre aktører. Den 25. april 2023 holder Veronica Salinas et paper-innlegg om å formidle litteratur med grafiske symboler på ISAAC-konferansen på Sundvollen hotel.

Salinas forteller om forskningsprosjektet Bok til alle fysisk og digitalt. Denne studien tok for seg utprøving og videreutvikling av deltakende litteraturformidling, der formålet var å gjøre høytlesing tilgjengelig for alle barn, uavhengig av funksjonsevne. Og forhåpentligvis vil flere barn og unge med behov for grafiske symboler få gode litterære opplevelser.

ISAAC Norge er den norske avdelingen av den inter­nasjonale medlems­organisasjon ISAAC (Inter­national Society for Augmentative and Alternative Com­munication), som arbeider for å bedre kommunikasjons­mulighetene for barn og voksne med omfattende kommunikasjons­vansker. Organisasjonen jobber med samarbeid, utvikling og forskning innen alternativ kommunikasjon i Norge, for å gi alle som trenger det en mulighet til å kommunisere bedre gjennom ASK. ISAACs medlemmer er brukere av ASK, pårørende og fag­personer (logopeder, spesial­pedagoger, ergo­terapeuter, psykologer, leger, ingeniører m.fl.), og andre institusjoner.

Spesialpedagog Camilla Heimstad Bergseng og bibliotekar Ellen M Schjerverud deltar også på konferansen, og vil dele erfaringer fra prosjektet Bok til alle fysisk og digitalt.

Gjennom prosjektet Bok til alle fysisk og digitalt utviklet og testet vi en formidlingsmetode for barnehagebarn med ulike funksjonsnivåer. Metoden fungerer godt for barn som bruker ASK, flerspråklige barn, barn med autisme, språkvansker og konsentrasjonsvansker. Nyankomne uten norskkunnskaper kunne også delta i samtalene. Erfaringene fra utforskingen viste at høytlesingen og formidlingen ga barna litterære opplevelser, også de som ikke benytter talestemme.

Det er på bakgrunn av resultatene fra dette arbeidet at Salinas er invitert til å holde et innlegg på ISAAC-konferansen. Disse ble publisert som en artikkelsamling på våre nettsider og formidlet gjennom vår podkast, Barnebokprat, et seminar samt kurs i å lese med ASK. Podkastepisoden Litteraturformidling til alle barn! er en samtale mellom Kristin Ørjasæter, Camilla Heimstad Bergseng og Veronica Salinas. Det var stor interesse for seminaret Litteratur for alle! Et seminar om universell utforming, som var for alle som jobber med litteratur for alle barn eller som ønsker å lære mer om litteraturformidling.

Vi har også gjennomført et prosjekt sammen med Statped hvor vi har laget en oversikt over bøker tilpasset alle barn, og samlet råd om hvordan formidlere kan skape gode litterære opplevelser for alle. Statped er statlig støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner, direkte underlagt Kunnskapsdepartementet. De skal bidra til at sektormålene for barnehagen og grunnopplæringen blir nådd. Hovedmålgruppen for ressursen er personer som bruker ASK og deres nærpersoner på ulike nivå, både hjemme og på andre arenaer.

Du kan lese mer om ISAAC-konferansen her.

Relaterte innlegg