Hopp til innholdet

Vil at skolebarn skal få undervisning i kreativ skriving

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto: Tirachard Kumtanom, Pexels

– Norskfaget er jo også et kunstfag. På samme måte som voksne, kan barn bruke kreativ skriving som en måte å utforske og forstå verden.

Bjørn Arild Ersland har som mål at alle norsklærere i barneskolen skal bli trygge i å undervise barn i skapende og kreativ skriving. Sammen med Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, lærere og elever i Lindesnes kommune og Periskop skal han finne ut hvordan det kan gjøres.

Støtte fra kommunen og Forskningsrådet

Ersland er barnebokforfatter og Professor II ved Lesesenteret. Prosjektet «Skriv til meg» har mottatt 6,3 millioner kroner fra Norges forskningsråd og 1,8 millioner kroner fra Lindesnes kommune. Kommunen går inn som samarbeidspartner for å utvikle konseptet. Også fem masterstudenter ved UiS er involvert i «Skriv til meg».

Digital kunnskapsplattform

Den nye læreplanen for grunnskolen sier at elevene skal undervises i kreativ og skapende skriving. «Skriv til meg» skal gi kunnskap om hvordan lærere kan undervise elever i kreativ skriving på barneskolen. Opplegget skal prøves ut blant elever og lærere i Lindesnes og resultere i en digital plattform for kompetanseutvikling for grunnskolelærere. Plattformen vil vise hvordan barn kan lære seg å skrive litterære tekster på motiverende måter, gjennom opplevelse av mestring, medbestemmelse og tilhørighet til et skrivende fellesskap.

Les mer om prosjektet «Skriv til meg» her.

Relaterte innlegg