Hopp til innholdet

Norsk barnebokinstitutt søker skrivekunstner i inntil 100 prosent fast stilling  

Avgangsklassen ved masterstudiet i 2022
Avgangsklassen ved masterstudiet i 2022

Norsk barnebokinstitutt opererer med et bredt litteraturbegrep, og jobber med historier for barn og unge i alle slags formater – bøker, dramatikk, lyddrama, film, spill med mer.  

Instituttet har tre utdanninger på høgskolenivå, blant annet landets første master i barne- og ungdomslitterær skrivekunst.

Våre ansatte skrivekunstnere jobber også med kunstnerisk utviklingsarbeid som del av stillingene, dvs egne kunstneriske prosjekter med tilhørende kunstnerisk refleksjon.

Vi skal nå utvide kollegiet vårt, og søker etter deg som har bred erfaring som skrivekunstner. Den utlyste stillingen er tilknyttet masterutdanningen, men den som ansettes skal også undervise på forfatterutdanningen på bachelornivå. Undervisnings- og veiledningsspråk ved instituttet er norsk eller annet skandinavisk språk. 

Tilsetting i lavere stillingsprosent enn 100 % kan vurderes om søkerne ønsker det.

Arbeidsoppgaver

 • Undervise og veilede på instituttets skrivekunstutdanninger
 • Gjennomføre egne kunstneriske utviklingsarbeid i tråd med instituttets forskningsprofil og skrivekunstutdanningenes behov 
 • Delta i og kunne lede kunstneriske forskningsgrupper  

Søkere må ha

 • bred erfaring som skrivekunstner
 • erfaring med undervisning og veiledning innenfor skrivekunst
 • evne til og erfaring med å reflektere over egne kunstneriske prosesser og metoder

Søkere bør ha

 • solid erfaring som forfatter av ulike former for barne- og ungdomslitteratur   

Søknaden skal inneholde

 • Redegjørelse for din motivasjon for stillingen 
 • CV med oversikt over kunstnerisk virke  
 • Oversikt over erfaring med undervisning og veiledning 
 • Kontaktinformasjon til to referanser
 • Hvis du tidligere har fått vurdert kompetanse som førsteamanuensis eller professor, må du legge ved dokumentasjon på dette.

Søkere som instituttet anser som aktuelle for stillingen, vil bli bedt om å utarbeide et utfyllende dokument der de redegjør for sitt kunstneriske og pedagogiske virke og beskriver sin metode og profil («profileringsdokument»), samt et antall kunstneriske arbeider.

For å bli tilsatt må du kunne vurderes til å ha kompetanse som førsteamanuensis eller professor. Norsk barnebokinstitutt sørger for slik vurdering. Grunnlaget for vurderingen vil være søknaden, profileringsdokumentet og de innsendte kunstneriske arbeidene.

Kompetansevurdering skjer etter Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Søkere som oppfyller de faglige kriteriene, vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Norsk barnebokinstitutt jobber for et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av eksempelvis alder, kjønn, funksjonsevne eller nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist: 1.november 

Les mer om Norsk barnebokinstitutt her.

Ønsket tiltredelsesdato: 1.januar 2024

Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til administrasjons- og studieleder Ellen Aagaard: ellen.aagaard@barnebokinstituttet.no, eller til fagleder for masterstudiet Endre Lund Eriksen: endre.eriksen@barnebokinstituttet.no eller telefon 99 26 56 97. 

Søknadsskjema

Relaterte innlegg