Kandidatene til ALMA-avstemningen for 2020

 

Avstemningen er nå avsluttet

Her er kandidatene det ble stemt over

De to kandidatene som fikk flest stemmer er sendt inn som norske kandidater til ALMA-prisen for 2020.

Offentliggjøringen av de 2 kandidatene skjedde torsdag 23. mai kl. 14.00 på Norsk Litteraturfestival
på arrangementet
I Astrid Lindgrens ånd.

Hva er ALMA-prisen?

Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) ble opprettet etter forfatterens død i 2002 av den svenske stat, og administreres av kulturrådet i Sverige. Målsettingen er å styrke og øke interessen for den gode barne- og ungdomslitteraturen fra hele verden. Prisen er på 5 millioner svenske kroner, og deles ut til en eller flere forfattere, illustratører, fortellere eller lesefremmende organisasjoner som holder høyt kunstnerisk nivå og virker i Astrid Lindgrens ånd. I tillegg til juryen på 12 er det mange organisasjoner som har anledning til å sende inn sine nominasjoner, cirka 200 fordelt over hele verden pr. nå.

Hvorfor ønsket vi å sette fokus på denne prisen?

ALMA-prisen er blitt kalt barnelitteraturens nobelpris. Likevel har den fått til dels liten oppmerksomhet her til lands, og er lite kjent selv blant de som jobber med barne- og ungdomslitteratur. Vi ønsket både å heve kunnskapen om prisen og heve statusen til de som nomineres.

Hvem er vi?

Norsk barnebokinstitutt, IBBY (International Board of Books for Young) Norge, Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Norsk bibliotekforening barn og unge, og Norsk Litteraturfestival er blant dem som har nominasjonsrett i Norge. Vi bestemte oss for å benytte Bokåret 2019 til å gå sammen om å løfte ALMA-prisen i Norge.

Norsk avstemning

Gjennom harde diskusjoner kom vi fram til seks kandidater: to forfattere, to illustratører og to litteraturformidlingsorganisasjoner som vi ønsket at alle som er interessert i barne- og ungdomslitteratur skulle engasjere seg i og stemme fram til en nominasjon.

Vi skulle kun nominere to norske bidrag til slutt, så her telte hver stemme. Alle som ønsket det kunne delta i avstemningen gjennom et anonymisert skjema via denne siden i perioden 8.4-1.5 2019. De to kandidatene som fikk flest stemmer ble invitert til et eget arrangement på Norsk Litteraturfestival 2019.

Hvem nomineres?

Når man leser lista over hvem som er nominert fra hvert land er det en svært god liste av kandidater. Man blir nominert for hele sitt forfatterskap eller illustratørskap eller organisasjonsvirksomhet og må være fortsatt utøvende. Selv om det er mange gode utenlandske navn på lista ser vi ingen grunn til at ikke norske kandidater skal kunne gå helt til topps. Vi har mange kunstnere i verdensklasse innen barne- og ungdomslitteratur, noe som blant annet gjenspeiler seg i salg til utlandet for oversettelse og oppmerksomhet på internasjonale bokmesser.

Våre utvalgte kandidater har gjort seg bemerket i det norske landskapet over tid. De leverer verk av ypperste kvalitet, bidrar til å flytte grenser for historiefortelling for barn og unge, er opptatt av samfunnet og stiller seg på lesernes side.

Hva håper vi på å oppnå?

Gjennom dette samarbeidet vil vi rette oppmerksomheten mot ALMA, og den skattkista av kandidater man finner der. Vi ønsker å øke engasjementet rundt en av de viktigste internasjonale prisene for barne- og ungdomslitteratur og sørge for at de nominerte kunstnerne og organisasjonene får den oppmerksomheten de fortjener. For det å være nominert til denne prisen er en stor seier i seg selv. Og likevel håper vi at en av våre kandidater skal få gleden av å motta prisen. Det mener vi nemlig de fortjener.

Norsk barnebokinstitutt, IBBY (International Board of Books for Young People) Norge, Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU), Norsk bibliotekforening barn og unge, Norsk Litteraturfestival.

Kontaktpersoner

Kristin Ørjasæter, Norsk barnebokinstitutt
Ragnild Malfang, IBBY (International Board of Books for Young People) Norge
Taran Bjørnstad, Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU)
Marie Louise Ask Moss, Norsk bibliotekforening barn og unge
Anne-Thea Haavind, Norsk Litteraturfestival