Hopp til innholdet

Kan vi snakke sammen?

Om flerspråklighet hos barn og unge

I samarbeid med Leser søker bok, Nasjonalbiblioteket og Språkrådet arrangerte vi 26. februar 2020 et seminar om flerspråklighet hos barn og unge.

Illustrasjonsfoto: Pixabay

«Språket er den fremste beraren og formidlaren av kultur, historie og identitet,» heter det i Kulturmeldingen 2018 (kap. 2.2).

Hva betyr dette for barn og unge i Norge i dag? Hvilke språk bruker de og hvordan blir deres språklighet avspeilet i kunst- og kulturuttrykk? Hva skal til for at barn og unge skal kjenne seg inkludert i språket? Hvilke tiltak er nødvendige for å styrke deres egen tilgang til kommunikasjon og samfunnsdeltakelse? Bakgrunnen for seminaret er at det kommer ny språklov og ny stortingsmelding om språk som skal legges frem for Stortinget våren 2020.

Åpning ved kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

Dato Onsdag 26. februar 2020
Tid 09.45-16.00
StedStore auditorium i Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsensgate 110, Oslo
Konferansier Helene Uri, forfatter og språkviter, professor ved Norsk barnebokinstitutt

Program

09.15: Kaffe i Slottsbiblioteket.

09.45–10.00: Kunstnarisk innslag ved Den mangfaldige scenen. 
Vi er verda – utdrag frå Desse auga av Jon Fosse – Ikhlas, Olivia og Julia
Magiske hender, første kapittel – Lavleen Kaur
Hva er jeg et produkt av – Shazad Gul
Latjoe drom – Kjetil Solberg Stavenes
Til deg av Jeaninne M. Harrysson – alle

Oud Shwan Waheed

10.00–10.10: Åpning ved kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

10.10–10.20: Velkommen ved Kristin Ørjasæter, direktør ved Norsk barnebokinstitutt, på vegne av arrangørene.

10.20–10.50: Morsmål, flerpråklighet og metaspråklig bevissthet ved Pernille Hansen, postdoktor ved Multiling – Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo.

10.50–11.05: Kaffepause i Slottsbiblioteket

11.05–11.25: Fra Frost til Jikŋon – musikalsk innslag og samtale med Vegard Bjørsmo, sanger, musiker og student fra Karasjok, og en av stemmene i Disneys animasjonsfilm Jikŋon 2.

11.25–11.50: Erfaringer med språkmangfold i biblioteket ved fylkesbiblioteksjef Sunniva Knutsen og Reija Lång, leder for Finsk bibliotektjeneste, ved Troms og Finnmark fylkesbibliotek.

11.50–12.50: Lunsj i Slottsbiblioteket

12.50–13.00: «Lita tue» ved +Hanna, slampoet og spoken word artist, som presenter poesi fra et prosjekt utviklet i TekstLab Inkubator.

13.00–13.20: Språk og identitet – hvordan barn og unge skaper dokumentariske historier med egne språk og uttrykk ved Shanti Brahmachari, kunstnerisk leder i TekstLab.

13.20–13.45: To for en – flerspråklige som hverdagsoversettere ved Ika Kaminka og Hedda Vormeland, Norsk Oversetterforening.

13.45–14.05: Parallellspråklige bøker: «Jeg bruker hele meg!» Om produksjon og formidling av parallellspråklige bøker ved Hanna Bovim Bugge, rådgiver i Leser søker bok.

14.05–14.25: Kaffe i Slottsbiblioteket

14.25–14.45: «Åh, den snakker sånn som mamma»: pedagogers erfaringer med bruk av det digitale verktøyet PENpal i flerspråklige barnegrupper ved Wenche Warhaug, pedagogisk veileder ved Johannes læringssenter i Stavanger.

14.45–15.05: Hva er språk for barn i dag? Om arbeid med flerspråklighet ved Heidi Cecilie Gilje, virksomhetsleder i Aursmoen barnehage.

15.05–15.25: NRKs språkoppdrag i møte med eit ungt publikum ved Karoline Riise Kristiansen, språksjef i NRK og Kristine Magnesen, journalist i NRK Super med ansvar for nett, sosiale medium og publikumsdialog.

15.30–16.00: Pitch fra dagen – fellesdiskusjon og problemstillinger på veien hjem ved Helene Uri.

Bidragsytere

Hanna Asefaw

Hanna Asefaw

Hanna Asefaw alias «+ Hanna» jobber med elementer innen musikk, spoken word, poesi og performance. Hun begynte som ny deltager i Tekstlab Inkubator i juni 2019, og har deltatt i TekstLab Unge Stemmer (TUS) siden 2015 og har vært med på Scratch Kvelder og TekstLab Scratch Festivaler på arenaer som Sentralen, Dramatikkens Hus, Nationaltheatret og Cafeteatret. Hun har også medvirket i forestillingen ID -Politics of Identity av Shanti Brahmachari (2016). I Inkubator ønsker Hanna å arbeide innen ulike medier og uttrykksformer med en overordnet tematikk knyttet til identitet og arv. En sentral del av hennes kunstneriske interesse er hvordan det musikalske og poetiske materialet samtidig kan gjøres overførbart til et scenisk utrykk. I «Lita tue» utforskes ideen om tilknytningen mellom egenskaper og kropp. I et samfunn der den mørke kvinnens «jeg» ikke nødvendigvis sitter med definisjonsmakten skal denne visningen forsøke i gi et innblikk i hva som skjer i møtet mellom de forskjellige tolkningene.» Foto: Frederic Boudin

Vegard Bjørsmo

Vegard Bjørsmo

Sanger fra Karasjok. Som ung fra et lite, samisk miljø har han blitt inspirert til å bidra til at samisk kultur og uttrykk skal bli synliggjort og tilgjengelig for et bredere nasjonalt publikum enn det er i dag. Nylig har han også blant annet vært med på å dubbe Disney animasjonsfilmen Jikŋon 2. For tiden studerer han til en bachelor på musikkteaterhøyskolen ved Høyskolen Kristiania i Oslo, og etter studiene har han tanker om å lage nye forestillinger og oppsetninger på samisk. Foto: David Byer

Shanti Bramachari

Shanti Brahmachari

Kunstnerisk leder i TekstLab, som har som mål å «skape fremtidens kulturarv med nye stemmer, historier og uttrykk». Hun har lang internasjonal erfaring som kunstner og pedagog, bla med skriveprosjekter som Playwriting In the Schools og Prosjektlaboratorier i teater, opera, skoler og i samarbeid med kunstnere og næringsliv i London & Oslo; blant annet for Royal National Theatre og Royal Court Young People ́s Theatre, Operatoriet v/ Den Norske Opera, Norsk Skuespillersenter, Black Box Teater, og Ibsen I Kina. Hun var Scenekunstkonsulent i Norsk Kulturråd og initiativtaker til Den Unge Scenen (DUS) på Det Norske Teatret og ledet scenekunstprosjektet LilleBox for barn på Black Box. Hun har vært tilsatt som førsteamanuensis på Kunsthøgskolen i Oslo med undervisning og veiledning av masterstudenter, og har publisert faglige arbeider om bl.a. kunstnerisk metode, kunst- og kulturpolitikk og om omstilling av scenekunstfeltet. Foto: Frederic Boudin

Hanna Bovim Bugge

Hanna Bovim Bugge er utdannet litteraturviter. Som rådgiver i Leser søker bok arbeider hun med å utvikle bøker i samarbeid med forfattere, illustratører og forleggere. Barn og unge med flerspråklig bakgrunn møter oftest den norske delen av seg selv. Litteraturen har en egen evne til å samle oss om noe felles menneskelig, samtidig som ulike språk bærer i seg en unik mulighet til å oppdage og snakke om kulturelle og historiske likheter og forskjeller. Foredraget vil fokusere på hvordan Leser søker bok har jobbet med produksjon og formidling av parallellspråklige bøker for å styrke barn og unges sammensatte identitet i dagens Norge. Foto: Leser søker bok

Den mangfaldige scenen

Den mangfaldige scenen (DMS) er eit barne og ungdomsteater der unge mellom 6 og 26 år får uttrykke seg, lære og skape teater. Teatret tar utgangspunkt i den store og varierte kulturelle rikdommen som unge har med seg, og gi kvar enkelt høve til å ta i bruk og utvikle sine skapande evner i samarbeid med kunstnarar. Her får vi tekst av Jon Fosse, Jeaninne M. Harrysson, Lavleen Kaur, Kjetil Solberg Stavenes, Shazan Gul. I framsyninga vil vi bruke nynorsk, urdu, parsto, hindi, punjabi, romani, dialekt frå Søgne og austlandet, rørsle og musikk. Regi Liv Hege Skagestad.

Heidi Gilje

Heidi Cecilie Gilje

Virksomhetsleder i Aursmoen barnehage i Aurskog-Høland kommune. Aursmoen barnehage fikk Lesesenterets Lesepris i 2019 for sin langsiktige satsning på barnelitteratur, språk, leseglede og foreldresamarbeid. En stor andel av barna i barnehagen har et annet morsmål enn norsk. Det har ført til en målrettet satsning på språkmiljøet gjennom bruk av barnelitteratur. Aursmoen har brukt ressurser på å bygge opp en flerspråklig boksamling som gjenspeiler det språklige mangfoldet i barnehagen, og som er av stor verdi for barn, foreldre og ansatte. Gilje forteller om de positive erfaringene med dette arbeidet og språklig mangfold som en ressurs. Foto: Aursmoen barnehage

Shazad Gul

Shazad Gul er skodespelar og instruktør. Foto: Den Mangfaldige Scenen

Pernille Hansen

Pernille Hansen

Hansen er postdoktor ved MultiLing – Senter for flerspråklighet, Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), UiO. I doktorgraden undersøkte hun ordforrådet hos enspråklige og flerspråklige barn. Hun så blant annet på hvilke egenskaper ved ord som gjør dem lette eller vanskelige for barn å lære, og hvordan denne kunnskapen kan brukes til å lage verktøy som kan gi en helhetlig kartlegging av flerspråklige barns ordforråd. Hansen underviser i emner som språktilegnelse, psykolingvistikk og flerspråklighet, og er interessert i sammenhenger mellom språk og kognisjon, deriblant kognitive fordeler ved flerspråklighet. Foto: Nadia Frantzen, UiO

Ikhlas, Olivia og Julia

Iklhas, Olivia og Julia frå Den Mangfaldige Scenen under framføring av Vi er verda under Fossefestivalen – 2019, koreografi Erlend Samnøen. Foto: Den Mangfaldige Scenen

Ika Kaminka

Ika Kaminka

Kaminka (f. 1958), Oslo, er kunsthistoriker, oversetter fra japansk og engelsk og leder av Norsk Oversetterforening 2008–2010 og 2014–2020. Foto: Blunderbuss

Lavleen Kaur

Lavleen Kaur er kriminolog, skodespelar og dansar. I sitt virke som forskar tar ho i bruk kunsten som formidlingsarena. Foto: Den Mangfaldige Scenen.

Sunniva Knutsen

Fylkesbiblioteksjef ved Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Finnmark fylkesbibliotek arbeider for å sikre gode og fremtidsretta bibliotektjenester til alle innbyggere i Finnmark og er Finnmarks regionale utviklingsaktør på bibliotekfeltet. Fra 1.1.20 er vi Troms og Finnmark fylkeskommune, og nå jobber vi mot et sammenslått Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Finnmark fylkesbibliotek har hatt nasjonalt ansvar for finsk bibliotektjeneste siden 1985, og startet Kvensk bibliotektjeneste i 2018. Ett av tiltakene i handlingsplanen vår er å «fremme litteratur på språk som er viktige i Finnmark (finsk, kvensk, samisk og russisk)». Dette viser tydelig det språklige mangfoldet vi jobber innenfor i vårt store fylke. Foto: Evy Andersen, Finnmark fylkesbibliotek

Karoline Riise Kristiansen

Karoline Riise Kristiansen

Språksjef i NRK. Frå 2009-2020 arbeidde ho som ansvarleg redaktør for Nynorsk pressekontor (NPK). NRK har gjennom NRK-plakaten eit særskilt språkansvar for nynorsk, samiske språk, norsk teiknspråk og nasjonale minoritetsspråk. Foto: Thomas Brun / NTB kommunikasjon

Reja Lång

Reija Lång

Leder for Finsk bibliotektjeneste, ved Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Finnmark fylkesbibliotek arbeider for å sikre gode og fremtidsretta bibliotektjenester til alle innbyggere i Finnmark og er Finnmarks regionale utviklingsaktør på bibliotekfeltet. Fra 1.1.20 er vi Troms og Finnmark fylkeskommune, og nå jobber vi mot et sammenslått Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Finnmark fylkesbibliotek har hatt nasjonalt ansvar for finsk bibliotektjeneste siden 1985, og startet Kvensk bibliotektjeneste i 2018. Ett av tiltakene i handlingsplanen vår er å «fremme litteratur på språk som er viktige i Finnmark (finsk, kvensk, samisk og russisk)». Dette viser tydelig det språklige mangfoldet vi jobber innenfor i vårt store fylke. Foto: Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Kristine Magnesen

Kristine Magnesen er journalist i NRK Super med ansvar for nett, sosiale medium og publikumsdialog.

Kristin Ørjasæter

Ørjasæter er professor i litteratur med innretning på barne- og ungdomslitteratur. Hun har tidligere vært ansatt som direktør for Norsk barnebokinstitutt; etablert Barnelitterært forskningstidsskrift BLFT, det første nordiske, fagfellerefererte open access-tidsskriftet for barne- og ungdomslitteraturforskning; vært ansatt som førsteamanuensis ved Aarhus Universitet og som stipendiat ved Universitetet i Oslo; arbeidet som forlagsredaktør for barne- og ungdomsbøker og redaktør for nettstedet barnebokkritikk.no. Foto: Niklas R. Lello

Abid Q. Raja

Kultur- og likestillingsminister (V), utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. I tillegg har han mellomfag i kriminologi og fordypning i menneskerettigheter fra Universitetet i Southampton. Foto: Stortinget

Kjetil Solberg Stavenes

Kjetil Solberg Stavenes er skodespelar, forteljar, instruktør og scenograf. Foto: Den Mangfaldige Scenen

Prisvinner Helene Uri

Helene Uri

Uri er forfatter og professor II i kreativ skriving, og er ansatt i en 30 prosent stilling ved Norsk barnebokinstitutt. Hun debuterte som forfatter i 1995 med ungdomsromanen Anna på fredag. Uri har hovedfag i nordisk, doktorgrad i lingvistikk og arbeidet i tolv år ved Universitetet i Oslo. I tillegg til sin skjønnlitterære produksjon for barn, ungdom og voksne har hun skrevet en rekke fagbøker innen lingvistikk. Bøkene hennes er oversatt til flere språk, blant annet dansk, svensk, tysk, engelsk, fransk, spansk og japansk. Foto: Niklas R. Lello

Hedda Vormeland

Hedda Vormeland

Vormeland (f. 1977), Trondheim, er litteraturviter fra Universiteit van Amsterdam og NTNU, siden 2007 fulltids frilansoversetter primært av nederlandsk skjønnlitteratur og har siden 2016 sittet i styret for Norsk Oversetterforening. Foto: Roeland Fossen

Shwan Waheed

Shwan Waheed er scenekunstnar, instruktør, kulturbyggar og musikar. Foto: Den Mangfaldige Scenen

Wenche Warhaug

Utdannet barnehagelærer, jobbet som pedagogisk leder i mange år samt i prosjektstilling knyttet til flerkulturelt arbeid i barnehagen. Hun jobber nå som veileder i veilederkorpsene ved Johannes Læringssenter i Stavanger. Foto: Johannes Læringssenter

Når: 26/02 2020 09:45-16:00
Påmeldingsfrist: 21/02 2020

Relaterte innlegg