Hopp til innholdet

Litteratur for alle! Seminar om universell utforming

Foto: Veronica Salinas – fra boka Slem med symboler, Magikon forlag.

Tid: 23. november 2022 kl. 10.00-15.00

Norsk barnebokinstitutt inviterer til seminar om universell formidling av litteratur.

Nasjonal bibliotekstrategi slår fast at «bibliotekene skal bidra til å forme et samfunn der kunnskap, kultur, litteratur og lesing er tilgjengelig for alle og brukes av flest mulig.»

Dette har vært tema for Norsk barnebokinstitutts samarbeidsprosjekt «Bok til alle fysisk og digitalt», som har hatt som mål å utvikle en metode for litteraturformidling som kan fungere for alle barn uansett hvem de er og hvilke behov de har. Arbeidet ble gjennomført i tett samarbeid med en barnehage som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i hverdagen til og med alle barna i barnehagen. (Dette var i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkesbibliotek, Horten bibliotek, Leser søker bok og Bjørnestien barnehage i Horten)Nå inviterer vi til seminar for alle som jobber med eller ønsker å lære mer om litteraturformidling for alle barn. Alle som ønsker å tilrettelegge litteraturformidling også for barn med ulike behov.

Målet er å dele erfaringer og spre kunnskap om det som vil bli et nødvendig satsingsområde innen formidling i årene framover.

Se også artikkel om prosjektet, som er publisert på våre nettsider

Sted: Møterom 70, 1. etasje i Halvbroren, Observatoriegaten 1b, Solli plass, Oslo. (Se kart)

Bokutstilling: Leser søker bok

Strømming

Arrangementet strømmes direkte her, og opptak av direktesendingen vil være tilgjengelig i to uker.

Program

Veronica Salinas fra Norsk barnebokinstitutt leder oss gjennom dagen.

10.00-10.10 Velkommen ved Kristin Ørjasæter, direktør Norsk barnebokinstitutt. 

10.10-10.35 Tegne med ASK ved Camilla Heimstad Bergseng, spesialpedagog, Universitetet i Sørøst-Norge. Om barnas mange ulike møter med ASK, bildebøker og litteratur i barnehagen fra Bok til alle-prosjektet.

10.35-11.05 Et bibliotek for alle ved Ellen Marit Schjerverud, prosjektleder og bibliotekar, Horten bibliotek.

11.05-11:20 Kaffepause

11.20-11.45 Taktil språklighet ved Kari Schjøll Brede, og rektor Hege Kristine Høgmo fra Diamanten skole. Hvordan kan vi jobbe med andre sanser og litteratur i barnehagen? Høytlesing med øynene, ørene, hendende og fingrene. Er taktile bøker en måte å gjøre litteratur mer tilgjengelig på?

11.45-12.10 Dialogisk formidling ved Veronica Salinas, litteraturformidler og forsker, utvikling og mangfold, Norsk barnebokinstitutt.

12.10-13.00 Lunsj

13.00-13.25 Bokproduksjon med grafiske symboler? Ved Svein Størksen, forlegger, Magikon forlag.

13.25-13.40 Kaffepause

13.40-14.30 Panelsamtale: Barnehager må tenke universell utforming, lærere og bibliotekarer også. Kan vi tenke nye måter å formidle på? Hvor brenner det?

Deltakere: Hilde Kolstad Danielsen, seniorrådgiver/logoped i ASK-avdelingen i Statped, Camilla Heimstad Bergseng, spesialpedagog ved Universitetet i Sør-ØstNorge, Svein Størksen, forlegger Magikon og Veronica Salinas, Norsk barnebokinstitutt.

14.30-15.00 Spørsmål fra salen og oppsummering ved Veronica Salinas, Norsk barnebokinstitutt.

Bidragsytere

Kari Schjøll Brede

Kari Schjøll Brede har arbeidet som seniorrådgiver på Eikholt ressurssenter for døvblinde. Tegnspråk, taktil kommunikasjon og medfødt døvblindhet var blant de viktigste arbeidsområdene. Hun har publisert artikler og vært redaktør i en bok om taktil språklighet. Hun er nå pensjonert, og sitter i Nasjonalt brukerråd i Statped.
Kari er også mor til en ung dame med medfødt døvblindhet. Det er datteren som fikk henne interessert i tegnspråk og utdanne seg til tolk og senere studere kommunikasjon og medfødt døvblindhet, blant annet Master of Science ved Universitetet i Groningen. Foto: Privat

Hilde Kolstad Danielsen

Hilde Kolstad Danielsen, Bodø, har en master i spesialpedagogikk, er logoped og leksolog. Hun jobber til daglig som seniorrådgiver i Statped i avdeling Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Den faglige interessen er og har vært læring av kommunikasjon, språk og skriftspråk. Hun har erfaring fra arbeid med språk- og kommunikasjonsvansker i barnehage og skole og har også arbeidet som logoped på sykehus i forhold til voksne. Foto: Privat.

Camilla Heimstad-Bergseng

Camilla Heimstad-Bergseng jobber på Universitetet i Sørøst-Norge (USN), barnehagelærerutdanningen. Hun er barnehagelærer og spesialpedagog og har jobbet mange år i Bjørnestien barnehage som assisterende styrer og i Horten kommune som spesialpedagogisk fagkoordinator. I Bjørnestien barnehage spesielt og i Horten kommune generelt, har Camilla ledet arbeidet med å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) for alle barn i barnehagen. Gjennom deltakelse i prosjektet «Bok til alle – fysisk og digitalt» har høytlesning og litteraturformidling med symboler vært brukt på mange ulike måter i barnehagen – Camilla vil fortelle om barnas mange ulike møter med ASK, bildebøker og litteratur i barnehagen fra dette prosjektet. Foto: Privat

Kristin Ørjasæter

Ørjasæter er professor i litteratur med innretning på barne- og ungdomslitteratur. Hun har tidligere vært ansatt som direktør for Norsk barnebokinstitutt; etablert Barnelitterært forskningstidsskrift BLFT, det første nordiske, fagfellerefererte open access-tidsskriftet for barne- og ungdomslitteraturforskning; vært ansatt som førsteamanuensis ved Aarhus Universitet og som stipendiat ved Universitetet i Oslo; arbeidet som forlagsredaktør for barne- og ungdomsbøker og redaktør for nettstedet barnebokkritikk.no. Foto: Niklas R. Lello

Veronica Salinas

Veronica Salinas jobber som formidler og forsker ved Norsk barnebokinstitutt. Hun leder Formidlingslaboratoriet, som er et nasjonalt prosjekt der vi utvikler og tester formidlings-metoder i samarbeid med ulike aktører. Målet er utprøving av ny praksis og forskning for bedre formidling av litteratur til og med barn og unge. Siden 2021 har hun hatt fokus på barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon, ungdom med kort botid i Norge, idrettsungdom og barn som bruker tegn som støtte.

 

Hun er forfatter, skuespiller og dramatiker. Hun er utdannet skuespiller og språkviter i Argentina, og har litteraturutdanning og forfatterutdanning fra Norge. Salinas har gitt ut flere bøker på norsk, og er oversatt til en rekke språk. Hun har jobbet åtte år som rådgiver og formidler i organisasjonen Leser søker bok, og har lang erfaring i å tilgjengeliggjøre litteratur for nye grupper. Hun underviser både på forfatterutdanningen på bachelornivå og på masterstudiet i barne- og ungdomslitterær skrivekunst ved Norsk barnebokinstitutt.

Ellen Marit Schjerverud

Ellen Marit Schjerverud er prosjektleder og bibliotekar ved Horten bibliotek. Ellen Marit jobber som bibliotekar og avdelingsleder ved barneavdelingen på Horten bibliotek. Hun har i perioden januar 2021-juni 2022 vært prosjektleder for prosjektet «Bok til alle fysisk og digitalt». Hun brenner for at litteratur og litterære opplevelser skal være mer tilgjengelig for alle. Foto: Olga Timchenko

Svein Størksen

Svein Størksen er redaktør i Magikon forlag, som gir ut bildebøker og illustrerte bøker, samt andre titler knyttet til visuell kunst og kultur. Størksen har bakgrunn som illustratør og grafisk designer, og er opptatt av at alle barn skal kunne ha tilgang til kvalitetsbøker. Foto: Privat

Når: 23/11 2022 10:00-15:00
Påmeldingsfrist: 14/11 2022
Påmeldingsfristen er dessverre utløpt

Relaterte innlegg