Hopp til innholdet

Seminar: Lettlest litteratur. Hva er lettlest?

Illustrasjonsfoto: Unsplash

Leser søker bok, Cappelen Damm, Samlaget og Norsk barnebokinstitutt inviterer til fagseminar om lettlest litteratur på Nasjonalbiblioteket torsdag 18. oktober kl 10.00–16.00. Seminaret er fulltegnet.

Ulike former for lettlest litteratur har vært en del av den norske bokbransjen i mange år. Vi har invitert en rekke forfattere, illustratører, forlagsfolk, forskere og andre til å belyse temaet lettlest fra flere ulike vinkler:

Hvorfor trenger barn og unge lettlest-litteratur i dag? Hvilke målgrupper trenger lettlest-tekster, og hva gjør at en tekst blir lettlest? Hvilken rolle spiller illustrasjonene, og hva slags medier opptrer lettlest-tekstene i?

Både bokbransjen og samfunnet endrer seg, og med det også behovet og vilkårene for lettleste tekster. Hvordan bør lettlest-sjangrene og kvalitetskriteriene defineres nå? Hva slags fremtid har disse tekstene?

Program

09.30 Kaffe, te og lett servering
10.00 Velkommen ved Norsk barnebokinstitutts direktør Kristin Ørjasæter
10.05 En lettbeint skriveprosess? Forfatter Lars Mæhle i samtale med Dag Larsen, forfatter og undervisningsleder ved Norsk barnebokinstitutt.
10.25 Hva tenker Kulturrådet om lettlest-tekster? ved Arne Vestbø, leder for Kulturrådets seksjon for litteratur, kulturvern og allmenne kulturformål.
10.45 Lettlestboka – historie og utviklingstrekk ved Sofie Arneberg og Anne Kristin Lande, forskningsbibliotekarer ved Nasjonalbiblioteket.
11.30 Alle (eller ikkje heilt alle då) skissene som du ikkje får sett før det vert bok ved Anna Folkestad, forfatter og illustratør.
11.45 Lunsj
12.30 Å få tilgang til tekst når norsk er andrespråket ved Olaug Strand, Ph.d.-stipendiat ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
13.00 Å overføre det lettleste til andre språk – hvorfor er det viktig? Oversetterne av Ryddetid av Camilla Kuhn til arabisk og somali, Sherin A. Wahab og Safia Abdi Haase i samtale med redaktør og leseløveansvarlig Cecilie Kirkaune Bodahl i Cappelen Damm.
13.25 Hvordan lage gode bøker for barn og unge med lesevansker? Råd til skrive- og illustrasjonsprosessen ved Hanna Bovim Bugge, rådgiver i Leser søker bok.
13.55 Kaffe, te og lett servering
14.15 Monsterhybrid – tekst møter tegneserie ved Aleksander Kirkwood Brown, forfatter, og Andreas Iversen, illustratør og serietegner.
14.35 Sjanger- og kvalitetsdefinisjoner ved Kristin Ørjasæter, direktør Norsk barnebokinstitutt.
15.05 Hva skal vi med lettlest-tekster i fremtiden? Panelsamtale med:

  • Mari Hopland, biblioteksjef på Hamarøy bibliotek, og leder for NBF Skole
    (Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for skole)
  • Ida Jackson, forfatter
  • Ragnfrid Trohaug, forlagssjef for Barn og Ungdom, Cappelen Damm
  • Arne Vestbø, leder for Kulturrådets seksjon for litteratur, kulturvern og allmenne kulturformål

Ordstyrer: Øystein Espe Bae, formidlingsrådgiver, Norsk barnebokinstitutt

15.55 Oppsummering ved Kristin Ørjasæter, direktør Norsk barnebokinstitutt
16.00 Slutt

Praktisk informasjon

Tid: Torsdag 18. oktober kl. 10.00 –16.00
Sted: Nasjonalbibliotekets auditorium, Henrik Ibsens gate 110, Solli plass, Oslo

Seminaret strømmes på Nasjonalbibliotekets nettsider

Påmelding: Seminaret er nå fulltegnet

Om bidragsyterne


Sofie Arneberg er bibliotekar og cand. philol i allmenn litteraturvitenskap (UiB). Hun jobber som forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket.

Øystein Espe Bae er formidlingsrådgiver ved Norsk barnebokinstitutt, og jobber til daglig med instituttets nettstudium i samtidslitteratur for barn og unge.

Cecilie Kirkaune Bodahl er redaktør og leseløveansvarlig i Cappelen Damm Barn og Ungdom.


Aleksander Kirkwood Brown lever av å skrive tegneserier, bøker og manus for film og TV. Han skriver bokseriene Mørkets Utvalgte og Edward Rubikons Mysterier. Ellers har han bl. a. skrevet for tegneserien Donald Duck, TV-programmet Nytt på nytt, samt manus til filmene Askeladden – I Dovregubbens Hall og Askeladden – I Soria Moria Slott (på kino 2019).
Andreas Iversen er illustratør og serietegner. Han lager blant annet bokserien Edward Rubikons Mysterier sammen med Aleksander Kirkwood Brown, den daglige  stripeserien Nobelkomiteen sammen med Anders Bortne, og En Moderne Mann, som går i Lunch-bladet. I 2014 vant han Dagbladets tegneseriekonkurranse.

Hanna Bovim Bugge er rådgiver i Leser søker bok og arbeider med å utvikle bøker i samarbeid med forfattere, illustratører og forleggere.

Anna Folkestad er ein forfattar og illustratør som jobbar og bur på Stord. Ho tek lesestart-bøker på ramme alvor, men vil gjerne lage morosame bøker. Anna er relativt introvert sånn eigentleg, men vert til tider ekstrovert om det er noko som engasjerer. Ho har laga 4 bøker på nivå 1 og 2 i Leseland-serien til Samlaget.

Safia Abdi Haase er utdannet sykepleier, og har en mastergrad i International Welfare and Healt Policy ved Høgskolen i Oslo. Hun har vært med i utformingen av Regjeringens ”Handlingsplan mot kjønnslemlestelse” (FGM), og er også med i et nasjonalt utvalg (KIM) som arbeider med strategier for å bekjempe rasisme og fremme aksept og forståelse mellom kulturer.

Mari Hopland er biblioteksjef på Hamarøy bibliotek, et kombinasjonsbibliotek med grunnskole og videregående skole, i tillegg til at hun leder NBF Skole (Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for skole)

Ida Jackson har skrevet mange bøker for barn og voksne, deriblant lettlestserien om Lena og bildebokserien om Brillebjørn. Hun ble nominert til Brageprisen og KUD-prisen for ungdomsromanen Danielle. Hennes siste bok er Lena og Anne-Marthe (2018).

Anne Kristin Lande er forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, og tidligere bibliotekleder ved Norsk barnebokinstitutt. Hun lager den årlige bibliografien «Barnelitteraturforskning. Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur».

Dag LarsenDag Larsen er utdanningsleder ved Norsk barnebokinstitutt.

Lars Mæhle (f. 1971 på Sunndalsøra) er forfatter av en rekke bøker for barn, ungdom og voksne. Han har skrevet flere lettlestbøker, blant annet serien om Østfolds dårligste fotballag for 9-åringer, Knoterud FK. For tiden er han aktuell med serien Mysteriene i Kråkeslottet barnehage, og i år utkom også Død eller levande, en lettlest grøsser for ungdom.

Olaug Strand er Ph.d.-stipendiat ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Hennes forskning omhandler kompleksiteten som ligger i rapporteringer og undersøkinger av flerspråklige barns leseferdigheter. Fagkompetansen er knyttet til nordisk språk, norsk som andrespråk og historie. Olaug har undervist flerspråklige barn og unge og bidratt inn i flere læreverk for denne målgruppen.

Ragnfrid Trohaug har vært i forlagsbransjen siden 2000, de første åra som forfatter, deretter som seniorredaktør for barnelitteratur i Det Norske Samlaget. I fjor begynte hun som redaksjonssjef for norsk BU-litteratur i Cappelen Damm, og 1.09.18 gikk hun over i stillingen som forlagssjef for barne- og ungdomsavdelinga samme sted.

Arne VestbøArne Vestbø er seksjonsleder for litteratur, kulturvern og allmenne kulturformål i Kulturrådet, der han har jobbet siden 2007. Han er utdannet cand.philol. i medievitenskap fra Universitetet i Oslo og MA i Holocaust studies fra Royal Holloway, University of London. Vestbø har også et virke som sakprosaforfatter.

Sherin A. Wahab er statstviter og har arbeidserfaring innenfor kommunikasjon og kultur. Har jobbet som oversetter av norsk litteratur i 10 år og har oversatt blant annet Ibsen, Hamsun og Fosse. Sherin A. Wahab er opprinnelig fra Egypt, og er opptatt av å presentere norsk litteratur til den arabiske verden.

Kristin ØrjasæterKristin Ørjasæter er direktør for Norsk barnebokinstitutt.

Når: 18/10 2018 10:00-16:00

Relaterte innlegg