Hopp til innholdet

Seminar om mangfold i barne- og ungdomslitteraturen

Med seminaret Litteraturen som kaleidoskop. Mangfald i norsk barne- og ungdomslitteratur, ser Nasjonalbiblioteket på hvordan litteratur kan øke representasjon og inkludering i samfunnet – 11. juni kl. 13.00–16.00

Illustrasjon fra Nasjonalbibliotekets nettisider: Mary-Anne Hapmton og Megan Lötter

På Nasjonalbibliotekets nettsider kan vi lese at mangfoldet har økt i norsk barne- og ungdomslitteratur de siste 40 årene. Dette seminaret er satt opp for å undersøke denne utviklingen, og å finne eksempler på inkluderende fremstillinger i samfunnet. Det stilles også spørsmål hvordan litteraturen kan bidra til inkludering og økt representasjon i de kommende tiårene, og om hva slags mangfold som er viktig i barne- og ungdomslitteraturen.

Instituttets forfatterutdanning i skrivekunst og litteraturformidling tilbyr stipend til studenter med flerkulturell bakgrunn. Utdanningsleder Dag Larsen vil snakke om dette, og om hvordan forfatterutdanningen kan bidra til inkludering. Tidligere student, forfatter, musiker og skuespiller Veronica Salinas, bidrar også med et forfatterperspektiv på mangfold i litteraturen. I tillegg kommer representanter for Det flerspråklige bibliotek, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, storbyuniversitetet OsloMet og Norges Handicapforbund.

Nasjonalbibliotekets auditorium, 11. juni kl. 13.00–16.00, gratis inngang

Når: 11/06 2019 13:00-16:00

Relaterte innlegg